Projekt där Kultur och bildning deltar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur- och bildningsförvaltningen är projektägare till flera projekt med extern finansiering till exempel från Statens Kulturråd eller EU.

Projekt är en arbetsform för att utveckla verksamheten och testa nytt som inte ryms inom befintlig budget. Kultur- och bildningsförvaltningen driver vissa projekt och är samverkanspart i andra som drivs av andra aktörer, till exempel Region Dalarna.

För närvarande pågår följande projekt. Närmare information kommer inom kort då respektive sida är under uppbyggnad.

  • Arkitektur, form och design
  • Konst och kultur som friskfaktor för individ och samhälle
  • Vägen in - social sammanhållning och delaktighet
  • Interreg
  • Dala-pop
  • Dalarna goes folk