Dalarnas resurscentrum för film

Stäng

Kontakt

Film i Dalarna

Film i Dalarna, Falugatan 2, 791 71 Falun 023-262 75 info@filmidalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Dockor vid skapande av animerad film.Filminspelning pågår i en somrig trädgård.

Film i Dalarna är ett regionalt resurscentrum för film. Landstinget Dalarna är huvudman och fördelar regionala medel samt stöd från statens kulturråd till Film i Dalarna via samverkansmodellen. Falu kommun stödjer årligen Film i Dalarnas verksamhet.

Film i Dalarna verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja filmkulturell verksamhet inom områdena: barn och ungdom, produktion och visning/evenemang, vilket bland annat sker genom:

  • att stötta det pedagogiska arbete som pågår bland barn och ungdomar för att öka möjligheten att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden,
  • att stödja och talangutveckla filmare och filmproduktioner med anknytning till länet,
  • att arrangera och stötta regionala filmfestivaler, filmvisningar och premiärer i samarbete med länets biografer,
  • att skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna.

Film i Dalarna ingår i det nationella nätverket Regionala Resurscentrum (RRC), numera "Filmregionerna", där Sveriges 19 regionala resurscentrum för film är medlemmar. För att bygga nätverk och få verksamheter i länet att växa och utvecklas samverkar vi med kommuner, skolor, kulturinstitutioner, studieförbund, biografer osv.

Läs mer på vår hemsida: www.filmidalarna.se