Elevkulturombud - för barn och ungas inflytande i kulturfrågor

Stäng

Kontakt

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Camilla Nyman

Konsulent barn och unga

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-561 65 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Barn och unga ska kunna vara med och styra, tycka och tänka ut hur kulturlivet ska se ut i Dalarna. Kultur hjärta skola var ett projekt som hade målet att ta fram strukturer som ökar barn och ungas inflytande. Projektetavslutades hösten 2015

I Kultur hjärta skola testades metoder för att hitta arbetssätt där unga ges reellt inflytande att styra sitt kulturutbud och eget skapande. Här genomfördes också insatser inom skola och lärarutbildning, där ett exempel var elev och pedagogprojektet Dramatik i Grundskolan.

För att medverka till att ge barn och unga mer inflytande över kulturområdet i Dalarna så infördes Elevkulturombud (EKO) tillsammans med Dalarnas 15 kommuner.

I augusti 2015 hade totalt nio kommuner infört Elevkulturombud och Dalarna har ca 110 utsedda Elevkulturombud som är med och bestämmer över kulturutbudet på kommunal och regional nivå.

Kultur Hjärta Skola var ett av Riksteaterns regionala utvecklingsprojekt som drevs i samarbete med Landstinget i Dalarna och Riksteatern i Dalarna. Projektet varade mellan 2013 – 2015.

Kultur hjärta skola på Kulturrådets hemsida