Projekt

Stäng

Kontakt

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Flera personer samlade runt ett bord, de diskuterar

Ett gemensamt mål för alla våra projekt är att de ska, så långt det är möjligt, kunna dra nytta av varandra. Att arbeta med pilotprojekt tycker vi är ett bra sätt att testa något vi tror på och som kan gynna vår verksamhet både långsiktigt och på kortare sikt.