Konstenheten

Stäng

Kontakt

Helena von Bergen

Verksamhetsutvecklare

072-245 93 50 Skicka epost

Margareta Björklund

Konsthandläggare

070-627 44 65 Skicka epost

Post och besöksadress

Konstenheten Vasagatan 8 B, 791 31 Falun 023-49 22 30. Öppet för besök efter avtal.

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Konstenheten ingår i landstingets kultur- och bildningsförvaltning som arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Dalarnas län.

Konstenheten arbetar med konst för landstingets lokaler. Konstinnehavet består av närmare 20 000 olika konstverk.

Konstenheten köper konst av yrkesverksamma konstnärer. Inköp görs dels av budget för löskonst dels av budget som omfattas av enprocentregeln. Alla skattefinansierade nybyggnationer, till- och ombyggnationer omfattas av enprocentregeln som innebär att en procent av investeringens budget rekommenderas att avsättas till fast anknuten konst.

Konst upplevs olika beroende på våra erfarenheter och referensramar. När vi väljer konst till lokaler med patienter, besökare, allmänhet och studenter tar vi hänsyn till arkitekturens utformning och verksamhetens innehåll.

Konstenheten arbetar för Landstinget Dalarnas verksamheter med:

  • Inköp och beställningar av konst
  • Placering av konst i alla landstingets offentliga lokaler eller enskilda behandlings rum
  • Lånar ut konst till enskilda kontor
  • Medverkar i byggnadsanknutna gestaltningsprojekt
  • Registrering, dokumentation, fotografering av all konst vi hanterar
  • Omvärldsbevakning inom konstområdet
  • Tillgängliggöra konsten genom information och utställningar
  • Pedagogiska insatser om konsten och konstområdet till personal och allmänhet
  • Utveckla morgondagens Konstenhet

På Konstenheten arbetar fyra konsthandläggare fördelat på två heltidstjänster.

Konstenheten nås på e-postadress: konstenheten@ltdalarna.se