Konstenheten

Stäng

Kontakt

Titti Lorentzon

Konsthandläggare

Konstarkivet 023-492230 Skicka epost

Helena von Bergen

Konsthandläggare

Konstarkivet 023-492230 Skicka epost

Besöksadress

Konstarkivet Vasagatan 8 B, Falun

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Konstenheten ingår i landstingets kultur- och bildningsförvaltning som arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Dalarnas län.

Konstenheten arbetar med konst för landstingets lokaler. Ansvaret för landstingets konstinnehav som består av närmare 20 000 olika konstverk, ligger hos kultur- och bildningsnämnden och förvaltas av Konstenheten.

Konstenheten köper konst av yrkesverksamma konstnärer från Norden. Inköp görs dels av budget för löskonst från landstinget dels till projekt som omfattas av enprocentsregeln. Alla skattefinansierade nybyggnationer, till- och ombyggnationer omfattas av enprocentsregeln och innebär att en procent av den totala byggbudgeten avsätts till fast anknuten konst.

Konst upplevs olika beroende på våra erfarenheter och referensramar. Det är omöjligt att ta till sig alla enskilda konstverk. Men med ett rikt och varierat utbud gällande tekniker och motiv, kan konst förmedla upplevelser och väcka nya känslor och tankar. När vi väljer konst tar vi hänsyn till arkitekturens utformning och verksamhetens innehåll.

Konstenheten arbetar med:

  • Inköp och beställningar av konst
  • Placering av konst i alla landstingets lokaler i Dalarna
  • Medverka vid val av fasta byggnadsanknutna gestaltningsprojekt
  • Registrering, dokumentation, fotografering av inköpt konst
  • Omvärldsbevakning inom konstområdet
  • Tillgängliggöra konsten genom information och utställningar
  • Pedagogiska insatser om konsten och konstområdet till personal och allmänhet
  • Utveckla morgondagens Konstenhet

På Konstenheten arbetar fyra konsthandläggare fördelat på två heltidstjänster.

Konstenheten nås på e-postadress: konstenheten@ltdalarna.se