Regional dansutveckling

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sveriges danskonsulenter/utvecklare arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare. Uppdragen kan skilja sig åt men i huvudsak verkar vi för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konst och uttrycksform.

Beroende på hur uppdragen är utformade och vilka styrdokument som är formulerade ser uppdragen olika ut. Gemensamt för oss alla är att främja danskonsten och att verka för att fler skall få ta del av dans.

Läs mer om Samarbetsrådet för regional dansutveckling på vår gemensamma hemsida. Du hittar länken högst upp på höger sida.