RESiDANS

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Projektet RESiDANS är avslutat men det har gett erfarenheter att bygga vidare på och tankar för framtiden som är spännande!

RESiDANS har varit ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom scenisk folkdans, som har genomförts mellan år 2009 – 2013  i ett länsövergripande samarbete mellan Dalarnas län, Gävleborgs län och Uppsala län. Projektet har innehaft statligt stöd av Kulturrådet.

Projektet RESiDANS har inneburit att etablerade koreografer i nutida dans har getts möjlighet att skapa föreställningar med och i samråd med professionella folkmusiker och folkdansare. Tre produktioner har skapats under åren 2010-13, där respektive län har innehaft produktionsansvar för en föreställning var. Arbetet med de tre produktionerna har skett i residensform i alla tre länen, för att sedan turnera i samtliga län.

Namnet är alltså inspirerat dels av att föreställningen arbetas fram i residensform, dvs. att koreograf och dansare skapar föreställningen i den lokala miljö där den sedan ska spelas. Dels utifrån att detta blir en resa i dans, fysiskt genom turnén och konstnärligt för att se vilken utveckling den sceniska folkdansen och musiken kommer att ta under arbetets gång.

Projektet har under sina tre år bidragit till att skapa nya arbetsmöjligheter och har även bidragit till att belysa folkdansens möjligheter på scen och som en levande tradition i utveckling. Folkdansen har synliggjorts som genre på den nationella dansagendan. För folkmusiken har projektet gett möjligheter till arbete med nya konstnärliga uttrycksformer och arbetssätt. En av synpunkterna inom folkdansfältet har dock varit att man skulle önskat att skapa en föreställning utifrån sitt eget perspektiv från folkdansgenren; att berätta sin egen historia och inte bli berättad om!  

Projektet RESiDANS är avslutat men det har gett erfarenheter att bygga vidare på och tankar för framtiden som är spännande! Just tanken att producera förställningar inom scenisk folkdans, vill RESiDANS skicka vidare både till producerande institutioner och till de verksamma konstnärerna inom folkdansen.

Följande föreställningar har producerats genom RESiDANS:

Polskans historia i Sverige 2010-2011
Koreograf: Martin Forsberg
Dansare: Anna Öberg, Anton Schneider, Andreas Berchtold och Magnus Samuelsson
Musiker: Olof Misgeld och Petter Berndalen

Dans med vuxna 2011-2012
Koreograf: Carl Olof Berg
Dansare: Anna Öberg, Anton Schneider och Signe Lemhagen
Musiker: Emilia Amper och Andreas Löfberg
Kostym: Sätergläntan

Karmer Kring blå 2012-2013
Koreograf: Örjan Andersson
Kompositör: Hans Appelqvist
Dansare: Linda Reinered, Torill Steinjord, Anton Schneider, Andreas Berchtold och Magnus Samuelsson
Musiker: Ellinor Fritz och Pontus Estling
Ljus & scenbild: SUTODA
Kostym: Nina Sandström
Samproduktion: Andersson Dance och RESiDANS med stöd av Kulturrådet, Stockholms stad och Konstnärsnämnden

RESiDANS genomfördes med stöd av Kulturrådet och med följande samarbetsparter:

LANDSTINGET DALARNA – Kultur och bildning
MUSIK GÄVLEBORG
MUSIK I UPPLAND
FOLKMUSIKENS HUS
DANS I DALARNA
DANS I UPPLAND
MUSIK I DALARNA
ERIC SAHLSTRÖM INSTITUTET
LJUSDALS KOMMUN
PJDC – PER JONSSON DANCE CENTER