Möte Oulu

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rapport från andra nätverksmötet i Oulu, Finland

Andra mötet ägde rum 14-16 februari 2017 i Oulu Universitet, Finland. Temat för andra mötet var utbildningsfrågor inom folkdans. Vidare tog vi del av varandras arbeten, samt att vi också fick veta mer om dans och pedagogutbildningen på Oulu universitet. Under dagen fick nätverket ta del av Luomo-performance på OUAS stage-studio (OUAS studenter som har uppvisning av work in process). På kvällen var vi konsert med “Frendifolk" på evenemanget Folkkväll på Tuba.

Under nätverksmötet myntades ett nytt namn på nätverket, där det nya namnet är NOD/RISK. Detta för att namnet bättre ska symbolisera nätverkets syfte. 
NOD - En punkt där linjer möts eller delar sig, ett centra eller samverkansplattform
RISK - Synonymer: fara, vågspel, vågstycke, äventyr, våda, ovisshet, osäkerhet

Rapporten från mötet finns att läsa i sin helhet på engelska. Du hittar den högst upp på högra sidan.

Foto: Louise Crnkovic-Friis