Möte Mora

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rapport från tredje nätverksmötet i Mora, Sverige.

Inom ramen för den ettåriga förstudien ägde det tredje och sista nätverksmötet rum i Mora, Sverige, den 22-23 maj 2017. De närvarande parterna under mötet var från Sverige, Norge, Danmark och Finland, representerade av Andreas Berchtold från DOCH - Dans och Cirkushögskolan i Stockholm, Ann-Jeanett Stål från Scen Dans Konst och Anoda Dans på Landstinget Dalarna, Hallgrim Hansegård från Frikar Dance Company, Imola Mokos och Malin Bohm från Mora Kommun, Petri Kauppinen från OUAS och Tsuumi Dance Theatre samt koreograferna Anna Öberg och Louise Crnkovic-Friis. Även närvarande på mötet var Stefan Ek från Scen Dans Konst, Landstinget Dalarna, som höll en verksamhetspresentation. 

Temat för mötet var kulturarv gentemot de nutida pågående professionella scenkonsten och forskningen om hur man arbetar med folkdansen idag. Under mötet prövade vi forskningsbaserade "lab" där parterna presenterade och genom "labs" fysiskt fick pröva sina idéer och problemställningar - a critical mass. På kvällen besökte nätverket Våmhus Gammelgård, som är en del av hembygdsrörelsen. Hembygdsrörelsen ser sig själva som en länk till det förgångna och nutid och som en del i det levande samhället - folk- och kulturarv i skiftande rum. Ordförande för gammelgården Erik Kajander föreläste och förevisade film om traditioner och där nätverket fick träffa och förevisades korgtillverkning samt hårkullors traditionella hantverk, samt Våmhus folkdanslag och spelmanslag som uppträdde. Under kvällen träffade nätverket även en representant för Folkmusikens Hus, Lotta Johansson.

Rapporten från mötet finns att läsa i sin helhet på engelska. Du hittar den högst upp på högra sidan.