Möte Aurdal

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rapport från första nätverksmötet i Aurdal, Norge

22-23 oktober 2016 träffades vi i Aurdal, Norge, för det första nätverksmötet. Vi hade två mycket givande dagar där vi lärde känna varandra samt arbetade med frågeställningar om hur ett framtida nätverk skulle kunna främja den sceniska folkdansen i Norden. I diskussionerna berörde vi bland annat svårigheten och även en icke-önskan att vilja definiera en statisk term för scenisk folkdans. Vidare utforskades behovet av ett nätverk, där många viktiga synpunkter lades fram. Efter första mötet har en rapport tagits fram, som du kan läsa i dess helhet. 

På kvällen träffade nätverket norska dansaren och pedagog Martin Myhr samt Hilde Björnsvik som är kulturchef för Ål kommun. Därefter deltog nätverket på evenemanget Storhelg i Hallingdal, där vi fick ta del av en konsert med Concert Morgonrode, vilket följdes av dans till Kristoffer Kleiveland, Tormod Kleiveland and Maria Skjeldrum Toppe. 

Rapporten i sin helhet finns att läsa på engelska. Du hittar den högst upp på högra sidan.

Foto: Louise Crnkovic-Friis (Bilden är beskuren)