NOD/RISK

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Scen Dans Konst på Landstinget Dalarna har i samarbete med nordiska parter från Sverige, Finland, Danmark och Norge och med stöd av Nordiska kulturfonden samt Kulturkontakt Nord i nordiska-baltiska mobilitetsprogrammet, genomfört en ettårig förstudie om ett nätverk i folkdans - NOD/RISK.

Sammanfattning
Under förstudiens gång myntades namnet NOD/RISK på nätverket.
NOD - En punkt där linjer möts eller delar sig, ett centra eller samverkansplattform
RISK - Synonymer: fara, vågspel, vågstycke, äventyr, våda, ovisshet, osäkerhet

Förstudien har ägt rum mellan 1 augusti 2016 tom 31 juni 2017, där nätverkets deltagare har träffats i Aurdal Norge i oktober 2016, Oulu Finland i februari 2017 och Mora Sverige i maj 2017. Förstudiens deltagare har bestått av:
Andreas Berchtold senior lektor i folkdans från DOCH dans & cirkus högskolan (SE)
Halgrim Hansegård - konstnärlig ledare/koreograf från Frikar Dance Company (NO)
Karene Lyngstad – producent Frikar Dance Company (NO)
Anna Öberg - koreograf master i performativa praktiker vid DOCH (SE)
Malin Bohm - Mora Kommun (SE)
Imola Mokos - Mora Kommun (SE)
Petri Kauppinen - lärare och koreograf vid OUAS - Oulu Universitet och Tsuumi Dance Theatre (FI)
Ann-Jeanett Stål - danskonsulent från Landstinget Dalarna och Anoda Dans (SE)
Louise Crnkovic-Friis - Konstnärlig ledare och koreograf The Lulu Art Group (DK)

Resultat
Nya samarbeten på nordisk nivå
Efter presentationer och möten har residens på nordisk nivå erbjudits mellan parter. Planer kring samarbeten mellan universitet på nordisk nivå har inletts kring utbyten och projektsamarbeten på konstnärlig och pedagogisk nivå.

Erfarenhetsutbyten
Under förstudieåret har en behovsinventering gjort samt presentationer av arbeten och praxis. Genom ”labs” har konstnärliga arbeten prövats och utforskats i en djupare kontext. I dessa arbetspass gavs tid att fördjupa sig i aktuella frågeställningar.

Konstnärliga utbyten och insikter mellan deltagande institutionerna och konstnärer i respektive land. Det har etablerats en kontakt mellan parterna, som underlättar vidare kommunikation. Kontinuerlig kontakt har skapat för snabbare kommunikationsvägar.

Utveckling
Fokus har varit på hur man idag arbetar med folkdansen som uttryck på ett nytt sätt, med utgångspunkt och brytningspunkt från traditionella erfarenheter och med det individuella uttrycket hos respektive konstnär som utgångspunkt. Arbetet har rört ny forskning, ny teknik inom folkdansen samt de olika geografiska omgivningarnas påverkan på inriktning, syn på folkdansens historia och kopplingen till den nutida dansen.

Framtid
Tanken är att etablera ett nätverk där parterna skulle vilja utveckla de saker som utforskats under året ex ”forskningslab”, utbyten och kunskapsdelning externt och internt.

Viktigaste erfarenheterna
Viktigaste erfarenheterna har varit utbyten och insikt i varandras praxis. Utbytet mellan deltagarna i de olika länderna har inte funnits tidigare, fastän de har vetat om varandra och respektive verksamhet. En ny förståelse där man tidigare utifrån geografiska avstånd inte tidigare har arbetat med varandra. Kopplingar och insikter som påverkar processer både på institutionell och konstnärlig nivå.

Läs mer
Rapporterna från mötena hittar du högst upp på högra sidan. Rapporterna i sin helhet finns endast på engelska.