Rapport om folkdans i Dalarna

Stäng

Kontakt

Ann-Jeanett Stål

Samordnare nationella minoriteter

023-49 03 12, 070-569 03 12 annjeanett.stal@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Folkdans i Dalarna - nutid och behov, möjligheter och visioner.

På uppdrag av Kultur och bildning, Landstinget Dalarna, har Anton Schneider gjort en utredning om folkdansen i Dalarnas län under 2014. 

Rapporten gör en lägesbeskrivning om folkdansen i Dalarna, där amatörnivån samt den professionella nivån presenteras, samt både för barn/unga och vuxna. Denna rapport är en del i det fortsatta arbetet med att stärka folkdansen i Dalarna. Vidare kartlägger den och ger en övergripande bild av det folkliga dansfältet i Dalarna. Här finns även en översikt om presumtiva samarbetsparter.

Du hittar rapporten högst upp till höger på denna sida.