Grafik för unga

Stäng

Kontakt

Jordi Arkö

Konstkonsulent

070-307 64 33 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Träsnitt av konstnären John Rasimus kallad "Peruk"

Dalarnas län är med i ett konstprojekt för unga. Statens konstråd har överlåtit grafiska verk till alla 15 kommuner i Dalarna, som har fått konst placerad i skolor från förskolan till och med gymnasiet.

Varför grafik?

De traditionella grafiska teknikerna har under århundraden haft stor betydelse för kommunikationen med text och bild. Datorns självklara huvudroll i våra dagar har föregåtts av tidskrävande hantverksjobb. Processerna med de grafiska teknikerna har aldrig riktigt försvunnit och kan komma att stå för en ny renässans. Många unga letar efter källorna; ett ursprung. Datortekniken kopplas till handens arbete. Har du frågor om projektet kan du prata med konstkonsulent Jordi Arkö.

Lärarhandledning

Jordi Arkö, Dalarnas konstkonsulent tillika konstnär och grafiker, har producerat en lärarhandledning för att arbeta med grafik från förskolan till gymnasiet. Handledningen gjordes från början för detta pilotprojektet och är fri för alla att använda.

Lärarhandledningen som ligger på webben för Statens konstråd uppdateras kontinuerligt med metodförslag som syftar till att göra konsten och grafiken angelägen för unga. Du hittar länken till Statens konstråd i högerkolumnen eller följ länken här: Länk till Statens konstråd.

Pdf-versionen uppdateras inte (publicerad i april 2014), men där finns texter om grafiska tekniker samlat med några exempel på hur man kan arbeta med grupper i olika åldrar. Du hittar Pdf-versionen  i högerkolumnen.