Scen Dans Konst

- är enheten för konsulenter inom scenkonst, dans och konst

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ett gränsöverskridande uppdrag

Stäng

Kontakt

Anneli Strömberg

Enhetschef Scen Dans Konst

Besöksadress: Falugatan 2, Falun 072-553 80 49, 023-49 01 92 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Tillsammans har vi ett brett och viktigt uppdrag där vi arbetar gränsöverskridande mellan konstformerna, samtidigt som vi har våra olika spetskompetenser, där kultur för och med barn och unga är en viktig del.

Som konsulenter stödjer vi kommuner, professionella kulturaktörer och konstnärer som är verksamma i länet men även nationellt och internationellt verksamma, samt att vi samarbetar med och stöttar ideella föreningar, skolor, utbildningar, organisationer mm. Vi kan fungera som samtalspart när du planerar och genomför ditt projekt.

Genom våra nätverk och kontakter kan vi vara en länk mellan det lokala, regionala, nationella och internationella kulturlivet.