Konst och kultur som friskfaktor

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här kan du läsa mer om studien Konst och kultur som friskfaktor för individ och samhälle.

"Konst och kultur som friskfaktor för individ och samhälle/ Kunst og kultur som friskfaktor for individ og samfunn" var en förstudie som genomfördes under perioden 170915-180430 för att undersöka viljan hos företagare inom Kulturella och Kreativa näringar, hädanefter kallat KKN, att bredda sin marknad genom att erbjuda kulturtjänster inom Folkhälsoområdet.

Totalbudget 35330 Euro; finansiärer Interreg Norge/Sverige, Region Dalarna, Landstinget Dalarna, Hedmark Fylkeskommun.

KKN betecknas som en växande marknad och som framgångsfaktor för sektorn uppges samarbeten mellan olika områden som kultur/turism, kultur/hälsa. Efter undersökningar i enkät och fokusgrupper visar det sig att över 100 kulturföretagare i Hedmark och Dalarna vill utveckla arbete inom kultur och hälsa. Kunskapen om kulturens positiva effekt på hälsan är numera odiskutabel; forskning och studier visar på goda resultat som även är kostnadseffektiva.

Projektet har aktivt tagit del av den senaste forskningen, för att ha belägg för det riktiga i att utveckla kulturhälsotjänster i kommande arbete. Både Dalarna och Hedmark har liknande samhällsutmaningar i form av ökande ohälsotal, främst bland unga, stressrelaterade sjukdomar, en åldrande befolkning, arbetskraftsbrist, utanförskap och våldshandlingar.

Kulturaktiviteter har visat sig fungera väl som verktyg för att arbeta med dessa utmaningar. Kulturarbetarna uppger att de behöver mer kompetens och stöd i att utveckla tjänsterna. Projektet har tagit fram en gemensamt strategi kring kultur och hälsa i Hedmark och Dalarna och planerna är att söka ett större projekt.

Projektledare

Tove Gulbrandsen tove.gulbrandsen@onu.no
Suzanne Lazar skadebanandalarna@telia.com
Theresia HolmstedtJensen theresia.jensen@ltdalarna.se