Regionalt samverkansråd

Stäng

Kontakt

Nana Heinberg

Utvecklingsstrateg Barn och unga, vikariat

023-49 01 94, Mobil 072-215 21 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Hand som håller i en pensel, målning nedan.

Det regionala samverkansrådet är ett nätverk som ska stärka och utveckla kultur för, med och av barn och unga i Dalarna.

Nätverket består av representanter från de landstingsfinansierade kulturverksamheterna inom musik, teater, dans, konst, hemslöjd, film, litteratur och kulturarv.

I nätverket ingår:

Musik i Dalarna, Folkmusikens Hus, Dalarnas Museum, Enheten för Scen Dans Konst,  Mentalvårdsmuseet, Dalateatern, Film i Dalarna, Dalarnas Hemslöjdsförbund och Länsbibliotek Dalarna.