Barn och unga

Stäng

Kontakt

Nana Heinberg

Utvecklingsstrateg Barn och unga, vikariat

023-49 01 94, Mobil 072-215 21 13 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Barn som läser böcker.

Kultur ska finnas tillgänglig för barn och unga. Alla ska ges möjlighet till inspiration, uttrycka sina tankar och utveckla sitt eget skapande. Vi behöver möta och välkomna ungas uttryckssätt och idéer, öppna dörrar och finnas med som stöd och hjälp. Vi behöver ungas sätt att se och tänka!

"Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade " Som vägledning för vårt arbete med kultur för barn och unga följer vi FN:s Barnkonvention om barns rättigheter.

Skolor som vill starta egna kulturprojekt kan via Kulturrådet få ekonomiskt stöd från Skapande skola. Våra olika verksamheter kan fungera som bollplank och hjälpa till kring arbetet med olika projektidéer.

Länskulturkatalog för barn och unga 2018

I länskulturkatalogen (se länk i högerspalten) kan du läsa om landstingsfinansierade verksamheter och vad som är på gång 2018. Här hittar du teaterföreställningar, nyskapande dans, musik och workshops. Ta också del av vad som sker på regional nivå när det gäller barn och unga, bland annat på Region Dalarna. Läs också om kommunala projekt och hur länets kommuner arbetar med kultur för barn och unga. Låt dig inspireras och tag kontakt om du vill veta mer!

Önskar du katalogen i tryckt form?
Kontakta: camilla.nyman@ltdalarna.se

Länskulturdagen för barn och unga 10 oktober
Planeringen pågår för fullt inför höstens Länskulturdag för barn och unga 2018. En heldag som riktar sig till er som är intresserade av och arbetar med kultur för barn och ungdomar i Dalarna.

Länskulturdagen kommer att äga rum i Falun onsdag den 10 oktober. Anmälan hittar ni här. Sista anmälningsdag 26 september OBS! Begränsat antal platser, anmälan kan komma att stängas innan sista anmälningsdag.

Dagen arrangeras av de landstingsfinansierade kulturverksamheterna i Dalarna inom musik, teater, dans, konst, hemslöjd, film, litteratur och kulturarv.