Två kvinnliga musiker i folkdräkt spelar i skogsbryn vid skulptur i trä

Tanken lyfts av kultur

"Dalarnas medborgare ska erbjudas ett brett kulturutbud av hög kvalitet i hela Dalarna" (ur Dalarnas regionala Kulturplan)

Musiken i Dalarna
 • 1
 • 2
 • 3

Kultur och bildning

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur får människor att utvecklas. Självkänslan och uttrycksförmågan, fantasin och kreativiteten stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin.

Vår verksamhet i Dalarna ska vara bred och av hög kvalitet, spridd över hela länet. Landstingets stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor ökar möjligheterna för alla som bor här att påverka utvecklingen i samhället. Aktörerna inom kultur- och bildningsområdet ska vara många. Kreativa miljöer bidrar till sociala nätverk, regional utveckling och tillväxt.

Vi mår bra av kultur. Att när som helst i livet skaffa sig nya kunskaper stärker oss. Kopplingen mellan kultur och hälsa är också en viktig pusselbit inom vården och i det förebyggande folkhälsoarbetet.

Nyheter Kultur och bildning

 • Hjalle Östman ny rektor för Fornby folkhögskola

  Landstinget Dalarna har anställt Hjalle Östman som rektor för Fornby folkhögskola. Hjalle tillträder tjänsten den 1 september. Närmast kommer Hjalle från Borlänge kommun där han jobbat som enhetschef.

 • Läsning nytt i årets sommaridrottsskolor

  Dalarnas idrottsförbund och Sisu idrottsutbildarna erbjuder i år ”Idrott och läsning” i sitt program som vänder sig till de sommaridrottsskolor länets idrottsföreningar bedriver. Idrott och läsning är ett initiativ som har finansierats med projektmedel...

 • Sök medel för utvecklingsprojekt

  Snart är det dags för ideella, idéburna organisationer och studieförbund att söka bidrag till utvecklingsprojekt. Vi håller tre informationsträffar för att berätta närmare och visa hur ansökan går till.

Kalender Kultur och bildning