Förvaltningsledare IT, IT-arbetsplats, Medicinsk teknik och IT Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor. Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

MiT-enheten inom Landstinget Dalarna har som sitt viktigaste uppdrag att stödja kärnverksamheten i sitt uppdrag genom att på bästa sätt vara en stödjande och utvecklande resurs inom Medicin- och IT-teknik. Medarbetarnas engagemang och delaktighet är avgörande för att lyckas med detta uppdrag. Som arbetsgivare vill vi att våra medarbetare trivs och är stolta över att arbeta i vårt landsting. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för detta.

Enheten Medicinsk Teknik och IT (MiT) består av ca 140 personer som ansvarar för både medicintekniska produkter och IT-verksamhet i Landstinget Dalarna. MiT och verksamheten arbetar tillsammans med både nationella och lokala strategier för att effektivisera vården. Inom organisationen har vi även ansvar för projekthantering och beställningsstöd.

Landstinget Dalarnas MiT består av avdelningarna:
- IT-förvaltning och utveckling
- IT-teknik
- Medicinteknik
Avdelningen för It-teknik är uppdelad i tre sektioner:
- Sektionen för Servicedesk
- Sektionen för Drift ochTeknik
- Sektionen för Tandvård
Totalt sysselsätter sektionen Drift ochTeknik ca.25 personer
IT-arbetsplats är ett förvaltningsområde som levererar grundläggande funktioner som påverkar våra användares upplevelse av IT-leveransen som helhet. Förvaltningsområdet omfattar livscykelhantering av hårdvara (bärbara och stationära datorer, mobiltelefoner, läsplattor, mm), standardapplikationer och utskriftsfunktioner. Vidare omfattas processer och verktygsstöd för distribution av applikationer och klienter. Vi ansvarar för ca 10 000 datorer där en planerad utrullning av windows 10 är på gång. Vi har också ansvaret för 1800 centrala skrivare i organisationen.

Arbetsuppgifter

I rollen som förvaltningsledare It ansvarar du för förvaltningsområdet IT-arbetsplats tillsammans med ditt team på ca 8 personer som du leder och planerar verksamheten med. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp som består av 3 sektionschefer och 3 IT-förvaltningsledare som tillsammans tar ansvar för leveransen för avdelningen IT-teknik.

Du ingår också i ett nationellt nätverk med andra landsting kring klienthantering som kallas "eKlient" där man gemensamt utvecklar livscykelhantering och standardiseringar inom området. Printplattformen är en centralt placerad printerlösning med multifunktionella printrar utplacerad på hela Landstinget Dalarna.

Förvaltningsarbetet styrs enligt förvaltningsmodellen Pm3 med en årlig förvaltningsplan och en styrgrupp som hanterar avvikelser och beslut.

Att vara förvaltningsledare är mycket likt att vara teknisk projektledare i ett långgående projekt.
Du kommer att administrera, planera och följa upp förvaltningsarbetet inom ramen för förvaltningsbudgeten.

Du ansvarar för allt från uppföljning av licensavtal mot Microsoft till upphandling av hårdvara samt representerat Landstinget Dalarna i den nationella sammanhållningen för eKlient. Vidare ansvarar du för arbetet att upprätta och genomföra den årliga förvaltningsplanen.
Den dagliga förvaltningen består i att du ansvarar för uppföljning av drift och support samt kvalitén i den levererade tjänsten. För att lösa dessa uppgifter, kommer du att ha ett tätt samarbete med systemtekniker och övriga förvaltare i gruppen samt med externa leverantörer.

Som förvaltningsledare skall du i dialog med leverantörer kunna diskutera tekniska detaljfrågor liksom kunna hantera frågor såsom offertförfrågan om ny funktionalitet, SLA- och driftuppföljning.
Deltagande i olika projekt och förbättringsarbete som rör ditt ansvarsområde ingår i dina arbetsuppgifter. Inom de olika klienterna måste du fånga upp verksamhetens behov och omsätta det i konkreta förslag till lösningar och tjänster.

Kvalifikationer

Krav:
. Högskoleutbildning inom IT eller dokumenterade kunskaper förvärvade på annat sätt
. Dokumenterad erfarenhet av arbete som Förvaltningsledare IT eller projektledare
. Dokumenterad erfarenhet av klientdrift i komplexa miljöer
. God kunskap om livscykelhantering av pc och smartphones
. Erfarenhet inom licenshantering för klienter

Personliga egenskaper:
. Du är drivande och kan jobba målfokuserat
. Du har förmågan att leda, planera och prioritera
. Du har ett stort engagemang som du kan sprida till andra
. Du kan föra dialog med en verksamhet och en tekniker och göra dig förstådd
. Du är tydlig och kan kommunicera ett budskap på ett förtroendegivet sätt

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.