Fysioterapeut/Sjukgymnast till den opererande verksamheten Falu lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Fysioterapin på Falu lasarett är indelad i tre arbetsgrupper: akutmedicinska, opererande (kirurg, ortoped och reuma) samt geriatrik, rehabilitering och palliativ vård. Vi arbetar mot samtliga kliniker på Falu lasarett.

Vi söker nu en medarbetare till den opererande verksamheten.

Du kommer att få en grundlig inskolning inom aktuella verksamheter samt handledning av positiva och erfarna kollegor.

Utbildning och kompetensutveckling sker utifrån dina erfarenheter.

Jourverksamhet ingår.

Välkommen med din ansökan !

Kvalifikationer

Du är leg fysioterapeut/sjukgymnast med eller utan erfarenhet.
God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt i svenska språket.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.