BMA med klinisk fysiologisk inriktning, Medicinmottagningen Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

På medicinmottagningen utför BMA de på avdelningen förekommande kliniska fysiologiska undersökningarna så som ultraljud på hjärtat (ekokardiografi), arbets-EKG, spirometri, benblodtryck, Holter-EKG och Holter-blt.
Som BMA på medicinmottagningen finns det utrymme för variation av arbetsuppgifter och BMA har ett tätt samarbete med teamet som består av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
I arbetet ingår också bokning av patienter.

Kompetensutveckling och omvärldsbevakning präglar vår verksamhet.

Kvalifikationer

Du är legitimerad BMA inom klinisk fysiologi.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.