Verksamhetschef Länsservice

Välkommen till Landstinget Dalarna!
Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Landstingsservice uppdrag är att leda, utveckla, utföra och effektivisera servicetjänster till Hälso- och sjukvården och övriga verksamheter inom och i samverkan med Landstinget Dalarna. Detta gör vi inom områden som t.ex. transport-, städ-, tvätt-, kost- och fastighetsteknisk service. Landstingsservice har ca 460 medarbetare och omsätter ca 300 MSEK. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Landstingsservice är inne i en spännande förändringsprocess där vi implementerar en processorienterad FM-organisation, med syftet att bl.a. möta de ökade kraven och förväntningarna på Landstingsservice. För det krävs en tydligare fokusering på både linje och process. Ambitionen är att Landstingsservice ännu bättre ska säkerställa att vi arbetar med rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt person i en föränderlig verksamhet.

Landstingsservice söker nu en verksamhetschef för Länsserviceområdet som har ca 80 medarbetare och omsätter ca 100 Mkr/år. Länsservice ansvarar för länsövergripande serviceverksamhet.
Vi vill att det här arbetet ska präglas av samarbete, öppenhet, respekt ansvar och ärlighet. Att vilja varandras framgång och att tillsammans nå de strategiska målen - det skapar en gemensam, sund och utvecklande kultur.

Vi söker nu Dig som vill vara en del i den här resan, som med prestigelöshet, vilja och mod leder Landstingsservice in i framtiden.


Arbetsuppgifter

Inom Landstingsservice så tillämpas 3-års förordnanden specifikt för chefstjänster. Du har en tillsvidare anställning med lämplig grundprofession.

Du kommer till en organisation med lång tradition av service mot Hälso- och sjukvården, Tandvården och övrig kärnverksamhet, där beslutsvägarna internt inom Landstingsservice är korta och där det finns gott om utrymme för egna initiativ.

Din uppgift är att aktivt leda och utveckla verksamheten så att de strategiska målen uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med hög kvalitét och kundnöjdhet.
Du ansvarar och leder Länsserviceområdet, som geografiskt täcker hela Dalarna och omfattar yttre logistik, kundtjänst, bevakning, parkering, bilpool/leasingbilar, helikopteruppdrag, tvätteriverksamhet i Fredriksberg, beredskapsfunktion samt specialistfunktion inom fastighetsteknik.

Som verksamhetschef kommer du att ha stöd av en FM-enhet vars uppgift är att med ett process-orienterat synsätt koordinera och utveckla Landstingsservice servicetjänster, i syfte att främja kärnverksamheten och den totala koncernnyttan.

Du rapporterar till förvaltningschef och ingår i Landstingsservice ledningsgrupp. Du leder verksamheten genom underställda chefer.
I uppdraget som områdeschef ingår personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.
I din ledarroll ligger också ett ansvar för din personals arbetsmiljö och trivsel samt ett fokus på deras utveckling, motivation och samarbetsförmåga. Du sätter även tydliga mål och följer upp dessa.

I arbetet ingår att organisera och planera aktiviteter på ett effektivt sätt där du både ur ett kort och långsiktigt perspektiv har förmåga att se vilka uppgifter som ska prioriteras. Det betyder att du kan arbeta med flera uppgifter parallellt och behåller ordningen även i pressade situationer.

Kvalifikationer

KRAV:
Eftergymnasial utbildning på högskola/universitet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Chefsutbildning
Körkort B
Erfarenhet att leda genom andra chefer
Chefserfarenhet minst 7 år
Erfarenhet utifrån budgetprocess, ekonomisk uppföljning/analys etc.
Goda språkkunskaper i svenska i både tal och skrift.

MERITERANDE:
Kunskap om processorienterad organisation.
Grundläggande kunskaper i arbetsrätt, och arbetsmiljö.
Grundläggande kunskaper om riskhantering.
Kunskap om administrativa uppgifter, allmän datakunskap.
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av projekt/utredningsarbete
Erfarenhet att leda i förändring
Lämplig branscherfarenhet
Erfarenhet av politikerstyrd organisation.
Erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning.

Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi söker dig som har förmågan att fatta beslut även i komplicerade frågor och agerar förtroendegivande samt förutser konsekvenserna av ditt handlande i en given situation. Du är positiv och ser möjligheter.
Du företräder alltid arbetsgivaren och är lojal med fattade beslut.

Din ledarstil är sådan att du coachar genom att skapa intresse, motivation och engagemang, vilket innebär att du löser uppgifter tillsammans med andra på ett effektivt sätt och tar samtidigt hänsyn och är lyhörd till hur andra fungerar.
Du kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt och verkar för ett bra samarbetsklimat.

I den dagliga verksamheten är du en förebild för dina medarbetare och du utvecklar verksamheten genom att leda dina direkt underställda chefer.

Fackliga kontaktpersoner:
Ledarna, Ulla Viklund, 023-490948, 070-6779159
SACO, Annelie Sundstedt, 0243-497371, annelie.sundstedt@ltdalarna.se
Vision, Maria Linde, 023-490850, maria.linde@ltdalarna.se
Eva Sens, Kommunal, 023-492794, kommunal.falun@ltdalarna.se

Urval av kandidater sker löpande.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.