Samordningssjuksköterska till Psykiatriska mottagningen i Falun 50:2018:470 - Landstinget Dalarna

Samordningssjuksköterska till Psykiatriska mottagningen i Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Den 1 januari 2018 infördes en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsansvar.
Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och omsorg för patienter som efter utskrivning behöver insatser från kommun och öppen vård samt att onödig vistelse i den slutna vården ska undvikas så långt det är möjligt. Centrala delar i den förändrade lagstiftningen är därför hur kommun och landsting ska samverka kring gemensamma patienter vid in- och utskrivning från sjukhus.

Vi söker dig som vill arbeta som vårdplanerare och ha ett övergripande samordningsansvar vid psykiatriska öppenvården i Avesta.

Arbetsuppgifter

Psykiatriska mottagningen har 60 medarbetare med varierande yrkeskompetenser; specialistläkare, psykologer, medicinska sekreterare, skötare, arbetsterapeut, sjuksköterskor och socionomer/kuratorer.

I dina arbetsuppgifter ingår att du
- dagligen informerar dig om vilka patienter som finns inlagda i slutenvården, Säter - Falun samt rapporterar detta till berörda medarbetare.
- tillsammans med fast vårdkontakt planerar för samordnad vårdplanering i slutenvården eller efter utskrivning samordnad vårdplanering på mottagningen
- deltar i samordnad vårdplanering i slutenvården eller kallar till samordnad vårdplanering på mottagningen där fast vårdkontakt saknas eller ej kan delta
- delta i gruppverksamhet i nära anslutning till sluten vård och vid utskrivning från sluten vården.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska där vidareutbildning med inriktning psykiatri ses som meriterande, gärna med tidigare erfarenhet av psykiatri.

Vi söker dig som är genuint intresserad av psykiatri och missbruk och som vill vara med att utveckla samarbetet mellan specialistpsykiatri, socialtjänst och primärvård. Detta finns beskrivet i ett gemensamt vårddokument.

Du förväntas ha god samarbetsförmåga, kunna ta beslut och hantera förändringar samt vara flexibel.
Vi lägger stor vikt vid att du vill arbeta i team och på personlig lämplighet.

Vi använder oss av Take Care journalsystem. Erfarenhet av att arbeta i systemet eller liknande är meriterande.

Körkort erfordras.

Intervjuer sker löpande under pågående annonsering.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.