Samordningsbarnmorska, Mödrahälsovårdsenheten, Kvinnosjukvård Dalarna

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Mödrahälsovårdsenheten är i nuläget organiserat som en egen enhet inom Kvinnosjukvården inom division Kirurgi. Vi söker nu en samordningsbarnmorska.

Mödrahälsovården finns på de flesta vårdcentraler, och har där antingen en separat chef eller ligger under vårdcentralschefen inom division Primärvård.
En översyn av samarbetsformer och organisation kommer att ske, för att på bästa sätt kunna ge en god och jämlik vård över hela länet, genom hela vårdkedjan. Separata projektansvariga för detta finns, med vilka samordningsbarnmorskan kommer att ha ett tätt samarbete.

Har du ett intresse av mödrahälsovård och folkhälsoarbete, tycker om att handleda och undervisa, är kommunikativ och har en positiv läggning, så kanske du är den vi söker.

Arbetsuppgifter

Samordningsbarnmorskans uppdrag är att särskilt bevaka utvecklingen/forskningen inom omvårdnad samt medicinska frågor inom primärvårdsbarnmorskans ansvarsområde och i samverkan med länets mödrahälsovårdsöverläkare ansvara för kompetens- och vårdutveckling inom mödrahälsovårdens samtliga verksamhetsområden.

Dessa omfattar:
. Hälsoövervakning vid graviditet
. Stöd i föräldraskap och förlossnings- och föräldraförberedelse
. Rådgivning och stöd i familjeplanering inklusive arbete för att förebygga oönskade graviditeter
. STI-förebyggande arbete och behandling
. Utåtriktad hälsoupplysning/verksamhet
. Folkhälsoarbete och samtal om levnadsvanor
. Screeningverksamhet för gynekologisk cellprovtagning

Du kommer att arbeta med
Främjande av en likvärdig vård av god kvalitet och en fungerande vårdkedja i hela länet.
Följa utvecklingen inom sexuell- och reproduktiv hälsa såväl regionalt som nationellt samt medverka till implementering av ny kunskap i verksamheterna.
Tillsammans med Mödrahälsovårdsöverläkaren utarbeta aktuella riktlinjer/vårdprogram inom mödrahälsovårdens olika arbetsområden.
Tillsammans med Mödrahälsovårdsöverläkaren planera och tillhandahålla fortbildningsinsatser för berörda personalkategorier.
Medverka i och stimulera till kompetens- och vårdutveckling samt forskning inom mödrahälsovården.
Ansvara för sammanställning, bearbetning och återrapportering av aktuell statistik.
Följa upp och analysera statistiken i avsikt att kvalitetssäkra verksamheten.
Delta i aktuella styrgrupper och samverkansmöten för verksamhetsområdena.
Verka för fungerande samverkan i de olika vårdkedjor där mödrahälsovården ingår i och vara en brygga mellan primärvård och den specialiserade vården.
Samverkansparter finns även på olika nivåer utanför det egna landstinget såväl regionalt som nationellt.
Arbetet är omväxlande och självständigt men kräver samtidigt god samarbetsförmåga.

Kvalifikationer

Du är legitimerad barnmorska.
Att du har en pedagogisk förmåga och förmåga att skapa bra inspirerande arbetsrelationer och god samverkan är av stor vikt.
Körkort är ett krav.

Praktisk erfarenhet av tidigare och eller liknande uppdrag är önskvärt.
Erfarenhet av kliniskt arbete på barnmorskemottagning är meriterande.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.