Kurator/Socionom Barn- och ungdomshabiliteringen Falun, vikariat 50:2018:703 - Landstinget Dalarna

Kurator/Socionom Barn- och ungdomshabiliteringen Falun, vikariat

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Habiliteringen i Landstinget Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.
Varje enhet omfattar barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering.

Medarbetarna samverkar i tvärvetenskapliga team med medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social kompetens.
Habiliteringens uppdrag består i att erbjuda personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar sammansatta specialistinsatser för att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga och en god livssituation.

En av våra kuratorer ska vara föräldraledig så nu söker vi en vikarie.

Arbetsuppgifter

Kuratorns arbetsuppgifter är att i nära samarbete med övriga i teamet ansvara för det psykosociala utrednings- och behandlingsarbetet.

Som kurator är du väl insatt i enskilda personers funktionshinder och sociala situation, och utifrån detta utarbetar du förslag till åtgärder för att underlätta deras levnadsförhållanden.

Du ger information om samhällets stödinsatser och hjälper till att samordna dessa.

Du ger också samtalsstöd till den enskilde och deras nätverk.

Anställningen avser vikariat t o m 2019-11-30.

Kvalifikationer

Du är socionom, gärna med några års erfarenhet och med kunskap och intresse för ett terapeutiskt inriktat arbete.

Du är en öppen och flexibel person som både kan jobba individuellt och tillsammans med andra.
Det är viktigt att du har intresse för Habiliteringens målgrupp och det är meriterande om du tidigare arbetat med personer med funktionsnedsättning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Körkort erfordras.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.