Leg psykolog med möjlighet till specialisering, Allmänpsykiatrin

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsuppdrag inom vuxenpsykiatrin. Kliniken består av en akutmottagning (öppen dygnet runt), fem allmänpsykiatriska vårdavdelningar samt en LARO-mottagning. Inom kliniken finns ett gemensamt behandlingsteam med psykologer, kuratorer och arbetsterapeut. Ett beroendecentrum är under uppbyggnad och kliniken står inför en spännande tid för utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som har intresse att arbeta kliniskt med patienter som har en beroendeproblematik, ofta med samsjuklig psykisk ohälsa. Patientgruppen har ett vårdbehov som innefattar såväl sociala, medicinska och psykologiska insatser. I denna vård kommer psykologen fylla en viktig funktion att kartlägga problematiken och dess vidmakthållande och föreslå och genomföra riktade interventioner.
Psykologen kommer även fungera som en specialistresurs och arbeta konsultativt gentemot andra landstingsverksamheter där man möter personer med beroendeproblematik.

Vi ser det som en självklarhet att utbilda kompetenta och nytänkande psykologer som önskar en kontinuerlig utveckling i syfte att kunna erbjuda verksamma psykologiska insatser till våra patienter och deras närstående. Det finns goda möjligheter till specialisering framförallt inom området klinisk psykologi - vuxen. Landstinget Dalarna erbjuder en gynnsam utveckling både vad gäller lön och ansvarområden för specialistpsykologer.
Är du erfaren psykolog, finns möjligheter att påbörja en specialistutbildning inom ramen för din psykologtjänst, vilket efter en introduktionsperiod kan diskuteras och fastställas i din kompetensplan.
Psykologen förväntas att arbeta med beroende och missbruksfrågor vid LARO- mottagning (Läkemedelsassisterad Rehabilitering vid Opiatberoende) men även kunna ge psykologiska insatser på de allmänpsykiatriska slutenvårdsavdelningarna.

Kvalifikationer

Psykologlegitimation.

Kunskap inom eller intresse av återfallsprevention (ÅP), Kognitiv beteendeterapi (inklusive ACT) vid beroende, insatser vid komorbiditet, strukturerade bedömningar samt insatser att hantera sug/abstinens värdesätts. Erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete och/eller utredningsarbete är värdefullt, samt intresse av att utveckla sig inom beroendeområdet.

Vi ser gärna att du är intresserad av metodutveckling och har en bra förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder möjlighet till fortbildning i din yrkesroll, gärna inom ramen för specialistutbildning, där kurser och utvecklingsarbeten kommer verksamheten till nytta.

Landstinget Dalarna samarbetar med andra arbetsgivare i länet angående medflyttarfrågor, genom Rekryteringslots. För ytterligare information se www.rekryteringslots.se

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.