Kravanalytiker

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.
Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Medicinsk Teknik och IT (MiT) består av ca 150 personer som ansvarar för både medicintekniska produkter och IT-verksamhet för hela Landstinget Dalarna.

"Verksamhetsutveckling med stöd av IT" står såväl lokalt som nationellt inför många intressanta utmaningar. Vi har bland annat ett kommande byte av journalsystem framför oss och flera stora pågående projekt, ökade krav på digitalisering, ett stort antal oförvaltade system och utveckling av såväl systemstöd som integrationer - vi behöver därför bygga upp och förstärka verksamheten inom kravhantering.
Landstinget har en portfölj för "Verksamhetsutveckling med stöd av IT" där både projekt och förvaltningsobjekt har en gemensam portföljstyrgrupp. Pm3 används som förvaltningsmodell och ITIL som processtöd.

Vill du ha en nyckelroll inom IT - i gränslandet mellan människa och teknik?
Brinner du för kravfångst, behovsanalyser och kvalitetsarbete?
Vi erbjuder dig då en intressant och omväxlande tjänst som Kravanalytiker på MiT.
Din organisatoriska placering blir hos Beställningsstöd, IT-Förvaltning och Utveckling (IT FoU). Vi är länken mellan verksamhet och IT och erbjuder stöd vid beställning, utveckling och förvaltning av IT-stöd.
Vi söker dig som är intresserad av att vara med och utveckla och driva verksamheten framåt.

Arbetsuppgifter

Vi söker en erfaren kravanalytiker som vid behov också kan leda utredningar och uppdrag.
Som kravanalytiker hos oss blir du en nyckelperson i utveckling och upphandling av IT-system och ansvarar för att stödja beställare i verksamheten att definiera nya eller förändrade behov - att identifiera, sammanställa, kommunicera krav, identifiera lämpliga lösningar samt följa upp implementationen av kundens verksamhetskrav.

Verksamheten hos Landstinget Dalarna är komplex och mångfacetterad och du kommer att ansvara för arbetet med kravframställan samt att skapa en gemensam kravstruktur för IT.
Du kommer också att delta i IT-relaterade upphandlingar enligt LOU med kravfångst, analys och kravspecifikation. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med kunden/beställaren dvs verksamheten och förvaltningsobjekten och ha ett nära samarbete med andra inom MiT och eventuella leverantörer.

Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på uppdragets karaktär och komplexitet och du kommer att få ett mycket omväxlande arbete där du själv har stora möjligheter att utveckla rollen.
Detta är en taktisk och operativ roll.

Arbetet kräver många kontakter med individer som har olika utbildningsbakgrund vilket innebär att du som person är kommunikativ och har en förmåga att engagera din omgivning och kunna sätta dig in i olika verksamheters förutsättningar och behov.
Du är engagerad, tar initiativ och drivs av viljan att skapa nytta för verksamheten.
Du har förmåga att dela upp stora komplexa frågeställningar i mindre och hanterbara delar, för att successivt och kontinuerligt kunna leverera synbara resultat till verksamheten.
För att lyckas behöver du vara analytisk och nyfiken. Du måste lyssna, men också höra - även det som inte alltid blir sagt.

Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:
. Akademisk examen på lägst högskolenivå inom relevanta områden, som t ex datavetenskap, systemvetenskap eller IT alternativt motsvarande kunskaper inom IT-området förvärvade på annat sätt.
. Du har flera års erfarenhet från IT-verksamhet, kravhantering och kvalitetssäkring, företrädelsevis certifierad.
. Praktisk erfarenhet som kravanalytiker/kravledare, testledare, verksamhetsutvecklare, projektledare eller teknisk projektledare.
. Erfarenhet av att leda workshops, utredningar, förstudier och kravmöten.
. God förståelse för utveckling ur både ett test- och kravperspektiv.
. Erfarenhet av upphandlingar (LOU) samt införande av IT-stöd.
. Mycket strukturerat arbetssätt och god vana av att jobba måldrivet.
. Du har erfarenhet av förbättrings- och uppföljningsarbete, är van att jobba agilt och du känner dig trygg i att leda och samordna pågående uppdrag och aktiviteter.
. Skicklig på muntlig och skriftlig framställning på svenska dvs goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande
. God verksamhetsförståelse för hälso- och sjukvård och landstingsverksamhet eller annan motsvarande komplex och större verksamhet.
. Grundläggande förståelse för hur landstingets kärnverksamhet fungerar ur ett processperspektiv.
. Har arbetat med kravhantering IT i stora komplexa organisationer.
. Erfarenhet av krav- och testverktyg såsom t.ex. ReQtest.
. Erfarenhet av agilt arbetssätt och modellering av visuell kravsammanställning.
. Professionellt förhållningssätt, är lyhörd och en erfaren workshopledare.
. Kunskap om och erfarenhet av pm3 och ITIL.
Du behöver ha förmågan att skapa förtroende och att samarbeta med olika typer av människor med varierande kunskap, kompetens och befattning.
Du har förmåga att uttrycka dig pedagogiskt och välformulerat i små som stora grupper och du delar med dig av dina erfarenheter och vill lära av andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.