Vikarierande Handläggare till Patientnämnden, Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Patientnämnden är en egen förvaltning och en verksamhet i ständig utveckling. Vi handlägger patienters och närståendes synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården och främjar deras kontakter med hälso- och sjukvården i landsting och kommun samt tandvården. Patientnämnden ska informera allmänhet, vårdpersonal och andra berörda om vår verksamhet samt rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare, ledning, politiker och myndigheter. Genom detta bidrar vi till arbetet med kvalitetsutveckling och patientsäkerhet. I vårt uppdrag ingår också ansvar för att tillsätta stödpersoner till patienter som vårdas med tvång.

Arbetet består företrädesvis av telefonkontakter men också av personliga möten.
I arbetet ingår att tala inför större och mindre grupper samt att planera och hålla i informationsinsatser.

Vikariatets omfattning är 6 månader.

Kvalifikationer

För rollen som handläggare vid Patientnämnden krävs att du:

- Är legitimerad yrkesutövare med högskolekompetens
- Körkort erfordras då resor ingår i tjänsten

Har du erfarenhet från olika delar av hälso- och sjukvården, administrativt arbete, att organisera och planera processer, projekt och arbetsuppgifter samt kunskap om analysarbete är detta meriterande.

Du skapar förtroende och ger god service till patienter och närstående samt till verksamheter. Du bidrar till gott samarbete och intern handledning tillsammans med dina arbetskamrater.
Att ta ansvar för ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter i en verksamhet under ständig förändring är en självklarhet för dig. På ett tydligt sätt ger och tar du emot information och anpassar ditt kommunikationssätt och innehåll till mottagaren.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.