Sjuksköterska APK Säter avd 90, extra lönesatsning, arbete var tredje helg

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Allmänpsykiatriska kliniken Falun/Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin med huvuduppgift att vårda och behandla patienter vid akuta psykiatriska tillstånd. Klinikens enheter finns både i Säter och Falun, och består av en akutmottagning och fyra psykiatriska vårdenheter, en avdelning för missbruks-och beroendevård samt en mottagning för patienter med ätstörningar. Avd 90 har 10 platser och behandlar främst patienter som är inskrivna under vårdformen tvångsvård (LPT) eller patienter som har allvarliga psykiska symtom där det finns risk för att han/hon skadar sig själv eller andra. Patienterna på avdelningen har företrädesvis psykos/schizofrenidiagnos eller ett maniskt skov och är i behov av en mer intensiv omvårdnad och övervakning.
Till avdelningen är klinikens Behandlingsteam med kurator, psykolog och arbetsterapeut knutet.

Som sjuksköterska på avd 90 har du som uppdrag att möta och arbeta med patienter i akuta psykostillstånd men även andra Psykiatriska sjukdomstillstånd.
Du skall vara beredd att fungera som arbetsledare i omvårdnadsarbetet där du blir ansvarig för vårdplanering och omvårdnadsdokumentation i nära team med övrig avdelningspersonal. Ytterligare arbetsuppgifter är att handleda sjuksköterskestudenter vilket sker enligt handledningsmodellen Peer learning.

Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga löner, och vi har dessutom extra löneincitament för Säter som vid anställning ger 4000:- i månaden utöver grundlön, och nästkommande två år ges ett lönepåslag på 2000:- i månaden per år. Totalt efter två år ger incitamentet således 8000:- i lönepåslag. Den som flyttar till Dalarna och blir anställd hos oss kan erbjudas flyttbidrag.

Klinikens har för avsikt att införa arbete var tredje helg när bemanning finns för detta. Schemat innehåller redan idag tjänstgöring dag, kväll och helg. Inget nattarbete ingår.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är Leg sjuksköterska. Vidareutbildning i psykiatri eller grundutbildning i psykoterapi är önskvärd och meriterande. I dina meriter ser vi gärna att Du har erfarenhet från arbete inom vuxenpsykiatrin. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.