Leg. sjuksköterska till Vuxen psykiatri Mora, FACT team

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Den psykiatriska öppenvården är indelad i tre geografiska basenheter och med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.

Vuxenpsykiatrins uppdrag är att diagnostisera, behandla och rehabilitera patienter med svårare psykiatriska tillstånd såsom psykoser, bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, komplicerad PTSD och allvarligare ångest- och depressionstillstånd
På psykiatrimottagningen i Mora finns en bred specialistpsykiatrisk kompetens samlad. Mottagningen är uppdelad i fyra olika team: läkarteam, FACT-team, utrednings- och behandlingsteam som även inkluderar psykoterapeutiskt arbete och ett administrativt team. Det finns ett strukturerat samarbete mellan teamen där man gemensamt fyller de behov av olika kompetenser som finns inom basenheten. På mottagningen arbetar psykologer, psykiatriker, psykoterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, skötare och medicinska sekreterare.

Inom basenheten finns dessutom tre psykiatriska mottagningsteam i Mora, Rättvik och Malung som är bemannade upp till sjuksköterskenivå men med läkarbemanning en dag/vecka.
Vi söker nu en leg. sjuksköterska till vårt FACT-team vid psykiatrimottagningen på Mora lasarett.

Kvalifikationer

Som sjuksköterska i FACT-teamet kommer dina arbetsuppgifter till stor del bestå av att träffa patienter som under en kortare period är i behov av mer intensiva insatser än vad som vanligt vis ingår i patientens planering. I FACT-teamet arbetar vi alltid i team och teamet består av sjuksköterskor och skötare/undersköterskor samt enhetschef. Vi har också tillgång till konsultation och insatser från psykiatriker dagligen. I tjänsten ingår även ett uppdrag som innebär ansvar för samordning runt inneliggande patienter så att utskrivningsprocessen planeras och genomförs på ett så optimals sätt som möjligt sett ur patientens perspektiv. Även samverkan med andra aktörer kommer att ingå som en del av dina arbetsuppgifter både internt och externt.

Vi söker dig som har ett intresse för akutpsykiatri. Funktionen kräver stor flexibilitet och god förmåga att kunna planera, strukturera och hitta bra lösningar. Det är också viktigt att kunna göra självständiga bedömningar av aktuellt vårdbehov att vara både lyhörd och tydlig.
Vi ser det som en stor fördel om du har erfarenhet av direkt arbete med psykiatriska patienter och gärna då av akuta tillstånd.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri.

Övertid kan förekomma. Körkort är ett krav.

Vi arbetar aktivt med friskvårdsarbete inom basenheten.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.