Avdelningschef Dietistverksamhet Avesta, Falu, Ludvika och Mora lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill leda och utveckla Dietistverksamheten i Landstinget Dalarna. Organisatoriskt ligger verksamheten under Fysioterapi- och dietistverksamheten Dalarna. Du har som chef medarbetare på lasaretten i Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Som avdelningschef är du direkt underställd verksamhetschefen på enheten och ingår som en del i enhetens ledningsgrupp.

Du blir tillsvidareanställd i vår verksamhet och kliniskt verksam på 25%. Förordnandet som avdelningschef omfattar 75% och är tidsbegränsat till fyra år.
I verksamhetsansvaret som avdelningschef ingår planering, ledning, fördelning och samordning av den löpande verksamheten inom arbetsgruppen och, i samverkan med övriga avdelningschefer, på hela enheten.

Du ska verka för att, inom ramen av givna resurser, åstadkomma bästa möjliga resultat i enlighet med gällande författningar, lagar, avtal, givna direktiv och enhetens uppsatta mål.
Ditt uppdrag är också att ansvara och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling och samverkan inom gruppen, på enheten, regionalt och nationellt.

Som arbetsgivarrepresentant ska du verka för en arbetsmiljö som främjar medarbetarnas hälsa och att medarbetarna inom gruppen utbildas utifrån verksamhetens behov. Du verkar som informationskanal mellan arbetsgrupp och ledningsgrupp/verksamhetschef.

I det ekonomiska ansvaret ingår att se till att din arbetsgrupp inte överskrider sin budget. Du ansvarar även för miljö- och säkerhetsfrågor för din arbetsgrupp.

Kvalifikationer

Du ska vara leg. Fysioterapeut/leg. Sjukgymnast alternativt leg. Dietist, undersköterska eller medicinsk sekreterare till din grundprofession och ha varit verksam inom din profession i hälso- och sjukvården i minst tre år.

Du ska vara intresserad av ledarskap och erfarenhet av tidigare chefs- eller ledarskapsuppdrag är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom social kompetens, kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga samt intresse för utvecklingsfrågor.

Intervjuer och rekrytering sker löpande under annonseringstiden.

Fackliga kontakter:
Kommunal kommunal.centralt@ltdalarna.se
Vision, vision.falun@ltdalarna.se
Ledarna Gunilla Rosendal, 0240-495309, gunilla.rosendal@ltdalarna.se

Arbetsplatsombud:
Naturvetarna Britt-Maria Johansson 023-490679
britt-mariaelisabeth.johansson@ltdalarna.se
Kommunal Gunilla Elings Friberg gunilla.elings@ltdalarna.se 0250-493490
Vision Maria Hillström maria.hillstrom@ltdalarna.se 070-3172732.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.