Doktorandtjänst, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF)

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) utlyser en doktorandtjänst i Landstinget Dalarna.

Vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) erbjuds en forskningsmiljö till kliniskt verksamma forskare och doktorander i Landstinget Dalarna (LD); inom både länssjukvård och närsjukvård, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. CKF drivs utifrån ett samarbetsavtal mellan LD och Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

Doktorandtjänst som är öppen att söka för personer som har en klinisk tjänst i Landstinget Dalarna.
Man ska vara antagen eller kunna komma att antas som doktorand vid Uppsala Universitet, Högskolan Dalarna eller annat universitet/högskola.
Tjänsten är öppen att söka för alla yrkesgrupper i LD och som har ett forskningsprojekt med kliniskt och patientnära fokus.

Tjänsten medger doktorandstudier på halvtid och klinisk tjänstgöring på den andra halvtiden fram till doktorsexamen, dock högst i 8 år.
Tjänsten omprövas årligen på basis av vetenskaplig progress i avhandlingsarbetet.

Doktoranden ges under tiden med avhandlingsarbetet en tillfällig arbetsplats på CKF. Fysisk närvaro på CKF för att bidra till en kreativ forskningsmiljö är av stor vikt.

Lön och andra förmåner under studierna motsvarar ordinarie lön.

Kvalifikationer

Fast anställning i Landstinget Dalarna eller i verksamhet/på tjänst som är helt eller delvis finansierad av LD och behörig att antas som doktorand vid relevant universitet.
Att vara registrerad som doktorand före ansökningstidens utgång är meriterande.

Beslut om tillsättning sker vid Centrumrådets sammanträde 13 november 2018.
Tjänsten kan påbörjas tidigast 1 januari 2019.

Ansökan skall innefatta bl a:
o Forskningsplan/studieplan
o Personligt brev
o CV som också styrker behörighet till forskarutbildning på universitet där registrering är planerad
o Intyg om anställning i Landstinget Dalarna

Ansökan
Din ansökan skall senast 1 oktober 2018 ha inkommit till Centrum för Klinisk Forskning Dalarna. Ansökan sker elektroniskt på http://www.fou.nu/is/ckfuu


Fackliga kontakter:
Vision, Margaretha Nordman, 070-533 17 29
SACO, Annelie Sundstedt, 0243-497 371
Vårdförbundet, Kerstin Erlandsson, 070-224 14 32
Kommunal, Mona Månsson, 070-581 56 28

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.