PTP-psykolog Smärtrehab Säter

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Smärtrehabilitering Säter bedömer, behandlar och rehabiliterar personer med komplicerade, långvariga, godartade smärttillstånd i rörelseorganen. Vi är Landstinget Dalarnas specialistresurs inom området och erbjuder öppenvård. Verksamheten är belägen i Säters kommun i Dalarnas län.
Organisatoriskt tillhör vi Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borlänge Falun Säter.
Våra multiprofessionella team består av läkare, sjukgymnast, psykolog, sjuksköterska, bettfysiolog, socionom och kliniksekreterare. Vi erbjuder Multimodal rehabilitering Multimodal rehabilitering nivå 2 (MMR 2).

Psykologen har en viktig roll på kliniken och jobbar främst med bedömningar, i team, och gruppbaserad ACT-behandling (i vissa fall också gruppbaserad insomnibehandling). Psykologen är också viktig vid föreläsningar och handledning på kliniken.
Kliniken har en vana att ta emot PTP-psykologer och Landstinget Dalarna har ett välfungerande och omtyckt PTP-program. Förutom PTP-handledning erbjuds också handledning i bedömningsarbetet och behandlingsarbetet (ACT).

Kvalifikationer

Du har psykologexamen, gärna med grundläggande KBT-utbildning. Meriterande är om du har erfarenhet av att jobba med beteendemedicin och/eller ACT, men det är inte ett måste. Möjlighet till vidareutbildning inom ACT finns. Det vi söker är någon med ett intresse för ACT. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är önskvärt.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.