Verksamhetschef Medicin Geriatrik Akut Avesta

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Välkommen att anta utmaningen att leda en mycket välfungerande klinik i södra Dalarna. Kliniken är utsedd att vara navet i pilotprojektet "Nya nära vården" i Dalarna.
Kliniken för Akut Medicin Geriatrik och Rehabilitering har som uppdrag att med god kvalitet, omsorg och tillgänglighet bedriva vård i ett närsjukvårdsperspektiv. Vi tillgodoser den hälso- och sjukvård som är vanligt förekommande i befolkningen och ofta återkommande för den enskilde. Utbildning är en prioriterad uppgift. Vi är ca 215 medarbetare.
Upptagningsområdet innefattar befolkningen i Avesta och Hedemora kommun samt jouruppdrag från de närliggande kommunerna i Västmanland.
Klinikens medicinska enhet består av en vårdavdelning med 16 vårdplatser, medicinmottagning, medicinsk dagvård, dialysmottagning, endoskopier och klinisk fysiologi inom området invärtesmedicin. Länets kompetenscentrum för sömnverksamhet bedrivs på kliniken.

Geriatriska enheten består av en vårdavdelning med 24 vårdplatser där inriktningen är medicinsk äldrevård, stroke och ortopedisk rehabilitering. Förutom slutenvård bedrivs öppenvård i form av geriatrisk mottagning för patienter med stroke, hjärnskador, demenstillstånd och neurologiska sjukdomar. Öppenvårdsrehabilitering för patienter i vuxen ålder som drabbats av neurologisk funktionsnedsättning till följd av sjukdom eller skada.

Akutmottagningen har ett 24 timmarsuppdrag för akut sjuka patienter inom allmän internmedicin. På enheten finns en akutvårdsavdelning med 5 vårdplatser. På enheten är också primärvårdens jourmottagning belägen kvällar och helger.
Kliniken tillhör Division Medicin

Arbetsuppgifter:
Du har ansvar för att leda, planera och utveckla verksamheten enligt verksamhets- och budgetram, samt enligt lagar och avtal.
Du har det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Din närmaste chef kommer att vara divisionschefen.

Kvalifikationer

Vi söker en verksamhetschef som med engagerat ledarskap tillsammans med kompetenta medarbetare och chefer kan förverkliga och leda verksamheten mot våra högt uppsatta mål och där patienten alltid är i fokus. Du har en relevant högskoleutbildning och en gedigen professionell bakgrund inom hälso- och sjukvården. Du tar ansvar och skapar resultat och har förmåga att utveckla verksamheten i dialog med medarbetare och ledning. Du har analys- och beslutsförmåga och kan leda genom andra.

Det är viktigt att Du är en god kommunikatör och har god förmåga att samarbeta.
Chefs- och ledarerfarenhet från uppdrag av liknande karaktär och storleksordning är värdefullt och formell ledarutbildning är meriterande.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och referenser.

Körkort erfordras.

Uppdraget som verksamhetschef är tidsbegränsat till 3-4 år, med en tillsvidareanställning i grundprofessionen.


FACKLIGA KONTAKTER
SACO, Anneli Sundstedt, tel 023-497371
Kommunal, Eva Sens, tel 070-218 1493
Ledarna, Gunilla Rosendal, tel 023-491029
Vårdförbundet, Kerstin Erlandsson,
tel 023-792045, 070-2241432
Vision, Elisabet Norgren, tel 023-490850

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.