Utvecklingsledare

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.


Utvecklingsavdelningen är en del av Hälso- och sjukvårdsenheten som hör till Central förvaltning. Nu behöver vi fylla på vår kompetens. Är du våra nya medarbetare, på hel- eller deltid?

Arbetsuppgifter

Utvecklingsavdelningen stödjer, utmanar, initierar, inspirerar, bedriver utbildning, omvärldsbevakning och utvecklar lärande för chefer på alla nivåer för tjänstemannaledningen, den politiska ledningen och stödfunktioner.

Utvecklingsavtdelningen stödjer ledningen och verksamheternas chefer i patientsäkerhet, kunskapsstyrning och ständiga förbättringar. Vi samverkar inom Hälso-och sjukvårdsenheten och med de andra enheterna inom central förvaltning. I uppdraget ingår nära samarbete med olika nyckelpersoner i verksamheten, t ex verksamhetsutvecklare och patientsäkerhetsombud.

Till avdelningens uppdrag hör stöd till ett mer personcentrerat arbetssätt/förhållningssätt, involvering av personer med erfarenhet som patient och eller närstående och också stöd till förändrat arbetssätt och "flippande" av i första hand primärvården och dess vårdcentraler med stöd av tjänsteinnovation och tjänstedesign.

De fyra tjänsterna är främst inom områdena patientsäkerhet, kunskapsstyrning, cancersamordnare och avser dessutom en större möjlighet att tillmötesgå verksamheternas efterfrågan på projektledarliknande uppdrag. Vi söker dessutom en projektledare på halvtid för 2017 för stöd till Risk- och missbruksarbete, inom ramen för hälsoval.

I ditt uppdrag ingår att verka för att stärka och tydliggöra patientens ställning och delaktighet och bidra till ständig förbättring av ditt eget och avdelningens arbete. I delar av tjänsterna ingår förvaltning och administration av avvikelsehanteringssystemet Synergi, risk- och händelseanalyser, utbildning inom bl.a patientsäkerhet och chef- och ledarutvecklingsprogrammet, samordning och processtöd för nationella riktlinjer samt samordning för frågor inom de nationella riktlinjerna som finns inom cancer.

Möjlighet finns till tillsvidare eller tidsbegränsad anställning. Placeringsort är Falun.

Kvalifikationer

Krav:
Högskoleutbildning inom hälso-och sjukvårdsområdet eller annan passande högskoleutbildning.
Förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska. Körkort för personbil erfordras då det förekommer resor i tjänsten.

Meriterande:
Utbildning inom områdena kunskapsstyrning och eller patientsäkerhet och eller ständiga förbättringar.
Kunskap och erfarenhet av riskanalys, internutredning, händelseanalys och metoder för ständiga förbättringar.
Planering och genomförande av utbildningar.
Erfarenhet av projektledaruppdrag och/eller självständigt driva förbättringsarbete.
Erfarenhet och vilja att utveckla färdigheter i att stödja, vägleda och coacha.
Det är en fördel om du redan har kunskap och erfarenhet av stöd till chefer i verksamhetsutveckling, om inte så har du en stark önskan att utveckla det.
Meriterande är också utbildning/erfarenhet av tjänstedesign/tjänsteinnovation.

Personliga egenskaper:
Du är intresserad av att anta utmaningar tillsammans med hälso-och sjukvårdens professioner, patienter och andra aktörer för att bidra till dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Du har förmågan att skapa förtroende hos den chef eller medarbetare som behöver stöd och hjälp, samt att visa respekt, ödmjukhet och lyhördhet, att bygga relationer och stödja andra att växa. Du har viljan och tron på din egen kompetens och att den kan utvecklas.

I ansökan får du gärna ange vilket av områdena du är mest intresserad av.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.