Arbetsterapeut till vuxenteamet Habiliteringen Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringens uppdrag är att samverka med personer med medfödda eller tidigt förvärvad funktionsnedsättningar och deras närstående. Vi ska i alla sammanhang både i det direkta mötet med brukarna, men också gentemot samhället i övrigt verka för att personer med funktionsnedsättningar upplever att de har stora möjligheter till ett självständigt liv och aktivt deltagande i samhällslivet.

Habilitering används då insatser ges till personer som aldrig haft full funktionsförmåga, det vill säga de som har en medfödd funktionsnedsättning eller fått en funktionsnedsättning tidigt i livet. Habiliteringen i dalarna har tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologiska, sociala och pedagogisk kompetens. På enheterna finns även medicinsk sekreterare. Habiliteringen är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.
Vi riktar oss till dig som vill vara en del av vårt team.

Dina arbetsuppgifter som Arbetsterapeut är att utreda, träna aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter för brukaren. Ger insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor. Utreder och behandlar handfunktioner- och föreslår anpassningar av aktiviteter samt anpassningar av boende. I uppdraget ingår även att ge information och kunskap till närmiljön.

Du kommer att delta i planering av insatser med brukaren och med habiliteringsteamet. Planering kan ske i samverkan med Hjälpmedelscentralen, så som anpassningar och förskrivningar av hjälpmedel fysiska som kognitiva. Du ska även kunna samverka med övrig hälso- och sjukvård. Samt andra vårdgrannar som kommunal verksamhet. Det förekommer resor i tjänsten både inom kommunerna samt i länet.

Kvalifikationer

Du är legitimerad arbetsterapeut. Du är självständig och nyfiken. Eftersom du ska arbeta i team och samverka med olika verksamheter lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet. Du ska vara öppen för att ge information till nätverk och inför grupp.

Körkort erfordras.

Meriterande om du har erfarenhet autism.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.