Medicinsk sekreterare med placering på Habiliteringen, Ludvika

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna. Vi arbetar med barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och deras anhöriga/nätverk.
På varje enhet finns tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social kompetens.
Ludvika Habilitering är placerad i ljusa fräscha lokaler på Ludvika lasarett . Vi är för närvarande 16 medarbetare. Vi värnar om ett gott teamarbete och en bra psykosocial arbetsmiljö.
Vi satsar på hållbarhet och en god ergonomisk miljö.

Den administrativa servicen är en viktig funktion för enheten.
Den medicinska sekreterarens arbetsuppgifter omfattar receptionsarbete, journaldokumentation, olika digitala system, personal-, ekonomi- och övrig administrativ service.
Du kommer att ha en erfaren yrkeskollega både i introduktion och att samverka med.
Det förekommer resor i tjänsten. Körkort erfordras.

Tjänsten delas med Västerbergslagens Hälso- och Sjukvårdsområde.
I arbetsuppgifterna ingår uppdrag från och administrativ service till Områdessamordnaren, t ex skicka kallelser, skriva protokoll och minnesanteckningar, diarieföra dokument, boka lokaler mm.

Placeringsort Ludvika.

Kvalifikationer

Du har någon av följande utbildningar:
Medicinska sekreterarprogrammet 120 hp.
Vårdadministrativa programmet 180 hp.
YH-utbildning 400 p.
1-årig eftergymnasial vårddokumentations utbildning.

Du skall vara serviceinriktad och ha lätt att samarbeta.
Du kan arbeta självständigt och flexibelt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.