Sjuksköterska till Endoskopi och mag-tarmverksamhet Avesta lasarett

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Arbetsuppgifter

Beskrivning av verksamheten
Endoskopimottagningen är lokaliserad på samma enhet som Dialysmottagningen och Medicinsk dagvård. Personalen på enheten alternerar i de olika verksamheterna. Undersköterskor alternerar mellan dialys- och endoskopiverksamheten och sjuksköterskorna i dialysverksamheten och Medicinsk dagvård. Sjuksköterskorna är även behjälpliga i endoskopiverksamheten vid PVK-sättning och i övrigt när sjuksköterskekompetens behövs där. På Medicinsk dagvård behandlas bl a klinikens mag-tarmpatienter med iv infusioner av tarmspecifika läkemedel.
Endoskopiverksamheten har ökat under åren och förväntas fortsätta öka, bl a med anledning av att screeningverksamhet ska införas. Även antal behandlingar med mag-tarmläkemedel har ökat och kommer så att fortsätta. I framtiden räknar vi med att verksamheterna på enheten kommer att separeras till egna enheter med egen personal. Verksamheten är nu i behov av att anställa en sjuksköterska med arbetsuppgifter riktade mot endoskopi och mag-tarmsjukvård.

Arbetsuppgifter
Inledningsvis består arbetsuppgifterna av att förbereda såväl utrustning som patient inför undersökning. Vid undersökningen ska Du assistera vid provtagning och behandling och ge läkemedel som ordineras samt övervaka patienten. Vid behov ingår också övervakning av patient efter undersökning. Vartefter introduceras Du i TeleQ-ärenden och tjänstgöring på Medicinsk dagvård med behandling av mag-tarmpatienter.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska. Gärna med erfarenhet av och/eller intresse för gastroenterologi.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.