Förvaltningsledare för förvaltningsobjektet Kollektivtrafik

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Dalatrafik söker nu förvaltningsledare.

Från 1 januari 2018 är Dalatrafik en förvaltning i Landstinget Dalarna. Vi ansvarar för planering, drift, trafikadministration och att handlägga myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i Dalarna.
Dalatrafiks huvuduppgift är att med lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn 2007:1092 (LUF) som stöd, affärsmässigt och i konkurrens, upphandla persontrafik i perioder om fem till tio år. Dalatrafik ställer bl.a. krav på miljöansvar, kvalité och fordonsstandard samt bestämmer om trafikutbudet i samråd med länets kommuner och landsting.
Vi samordnar också tidtabeller och priser. Vi utvecklar försäljningskanaler och biljettutbud. Vi marknadsför också trafiken och de resmöjligheter som finns. Vårt arbete utgår från kundens perspektiv.

Arbetsuppgifter

I rollen som förvaltningsledare ansvarar du för förvaltningsobjektet Kollektivtrafik.
Att vara förvaltningsledare är mycket likt att vara projektledare i ett långgående projekt.

Du kommer att planera, leda, följa upp och administrera förvaltningsarbetet inom ramen för förvaltningsplan och förvaltningsbudgeten.

Förvaltningsobjektet Kollektivtrafik är under uppbyggnad så du kommer att tillsammans med MiT(medicinsk teknik och IT) vara med och etablera kollektivtrafiksobjektet.
Det är ett spännande uppdrag som innebär att du får vara med och bygga upp förvaltningsobjektet från början för att sedan jobba enligt PM3 med att verkställa målen i den årliga förvaltningsplanen som du kommer att jobba fram tillsammans med förvaltningsledaren IT.

Andra arbetsuppgifter:
-Att vara kontaktyta för verksamheten för att fånga in behoven samt informera om rutiner och förändringar
-Att vara medveten om de IT-avtal som finns.
-Att hantera fakturor gällande IT.
-Att upprätta löpande förvaltningsdokumentation och rapporteringsrutiner
-Att kontinuerligt statusrapportera till objektägare och portföljkontor
-Att samordna uppdrag och aktiviteter med andra förvaltningsobjekt och projekt inom närliggande områden

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant högskoleutbildning eller dokumenterade kunskaper förvärvade på annat sätt.

Önskvärt om du har dokumenterad erfarenhet av arbete som Förvaltningsledare eller projektledare.

För att lyckas i rollen bör du vara drivande och kunna jobba målfokuserat.
Du har förmågan att leda, planera och prioritera.
Du har ett stort engagemang som du kan sprida till andra.
Du kan föra dialog med en verksamhet och en tekniker och göra dig förstådd. Du är tydlig och kan kommunicera ett budskap på ett förtroendegivet sätt.
Vidare samarbetar du gärna med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju innan tiden för ansökan löpt ut.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.