Dietist till Barn- och ungdomshabiliteringen 50:2018:713 - Landstinget Dalarna

Dietist till Barn- och ungdomshabiliteringen

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Arbetsuppgifter

Habiliteringen i Landstinget Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet. Varje enhet omfattar barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering. Medarbetarna samverkar i tvärprofessionella team med medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social kompetens.
Habiliteringens uppdrag består i att erbjuda personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar sammansatta specialistinsatser för att uppnå bästa möjliga funktionsförmåga och en god livssituation.

Vi utökar nu antalet dietiser inom Habiliteringen. Ditt uppdrag på Habiliteringen är att uppmärksamma nutritionella behov hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Målet är att uppnå en god näringsstatus för att ge förutsättningar till fungerande vardag och möjlighet att tillgodogöra sig övrig behandling.
I samarbete med de olika arbetslagen på respektive habiliteringsenhet kartlägga nutritionsproblem samt ge råd och stöd vid nutritionsbehandling. Dietisten följer upp och utvärderar genomförda insatser. Dietisten ger handledning och rådgivning till brukare, anhöriga och nätverk i syfte att uppnå ett näringstillstånd som medger optimal tillväxt och utveckling.

Du kan att ha din placering på någon av våra fem Habiliteringsenheter - Falun, Borlänge, Mora, Ludvika eller Avesta. Resor till enheterna i länet ingår i uppdraget.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad dietist, gärna med några års erfarenhet.

Det är viktigt att du har intresse för Habiliteringens målgrupp och det är meriterande om du tidigare arbetat med personer med funktionsnedsättning. Personlig lämplighet har stor betydelse.

Körkort är nödvändigt.

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.