Psykolog/Samtalsterapeut tv VC Norslund, Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. bedömning, behandling och samordnad vårdplanering för patienter med lättare till måttlig psykisk ohälsa. Huvuddelen av patientens problematik är depression, ångest, stressrelaterade problem och krisreaktioner.
Vi ger framförallt individuella samtalsbehandlingar, internetbaserad behandling och har mindfulnessbehandling i grupp.
Arbetet har sin grund i ett psykosocialt perspektiv med en helhetssyn på människan.

Det pågår förnärvarande ett projekt hur primärvårdens uppdrag kring psykisk ohälsa ska se ut i framtiden.

Tjänsten är fördelad på vårdcentral Svärdsjö och Norslund med utgångspunkt mottagning Norslund.

Kvalifikationer

Du är leg psykolog/samtalsterapeut.
Adekvat grundutbildning och lägst grundläggande psykoterapiutbildning.

Du bör vara strukturerad, ha förmåga att begränsa dig i behandling och uppföljning samt ha en god förmåga att samarbeta och samverka med andra yrkeskategorier på vårdcentralerna och den specialiserade psykiatrin. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.