Specialpedagog barn-och ungdoms habiliteringen i Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Landstinget Dalarnas Habilitering erbjuder stöd, utbildning,
råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående. Stödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och
delaktighet i samhället.
Habiliteringen i Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.
På Habiliteringen finns många olika yrkesgrupper som arbetar i team tillsammans med brukaren och dess nätverk.
Habiliteringens arbete utgår från brukarens eget behov.
Habiliteringen erbjuder konsultativa insatser, kurser, utbildning och gruppverksamhet för brukaren och dess nätverk.
Åtgärder planeras gemensamt utifrån brukarens aktuella livssituation. Planeringen sammanställs i en habiliteringsplan och visar vilka mål man ska sikta mot.
Eftersom behov förändras är det vanligt att kontakterna varierar under åren.

Arbetsuppgifter

Specialpedagogens arbetsuppgifter
-Arbetar i ett tvärvetenskapligt team i samverkan med familjen.
-Arbetar utifrån ett helhets- och utvecklingspsykologiskt perspektiv med barnets och familjens delaktighet i focus.
-Arbetar med utredning och kartläggning av barnets styrkor och svårigheter ur ett neuropsykologiskt /pedagogiskt perspektiv.
-Arbetar med barnet individuellt och i grupp för att stimulera till utveckling, kommunikation, lek och lärande. Behandling innebär att anpassa leken, förhållningssättet, materialet och miljön.
-Vägleder och utbildar föräldrar, nätverk och personal i hur de kan stimulera barnets lekutveckling och lärande.
-Vägleder de vuxna i hur de kan använda lekmaterial och hur de kan anpassa det.
-Samverkar med andra verksamheter som kan ha kontakt med barnet tex förskola, skola.
-Medverkar i olika utbildningar tex föräldra- och nätverksutbildningar och utbildningar riktat till individen själv.

Syfte: Att öka individens möjlighet till utveckling inom lärande, kommunikation, samspel och självständighet/autonomi. Att öka individens möjlighet att vara delaktig utifrån sin nivå och göra aktiva val. Att förebygga/minska beteendeproblematik.

Kvalifikationer

Specialpedagogen ska ha en pedagogisk grundutbildning och en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.
B-körkort är ett krav.

Du ska arbeta i team och vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som samarbetsförmåga och självständigt arbete.
Du är lyhörd och empatisk i yrkesrollen och har förmåga att bemöta brukare och närstående i olika situationer.
Erfarenhet av teamarbete och kunskap om barn och ungdomar med autism, flerfunktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, alternativ kommunikation, beteendeavvikelser och habiliteringsarbete är meriterande.


Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.