Arbetsterapeut, Vårdcentral Gagnef

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Som arbetsterapeut i primärvården möter du människor i olika åldrar och livssituationer.

Du kommer att arbeta med handrehabilitering, utredning av personer med minnessvårigheter, multimodal rehabilitering av personer med långvarig smärta, vardagsrevidering för personer med psykisk ohälsa och stressproblematik samt viss hjälpmedelshantering.

Kring vissa patienter arbetar du i team medan du i andra fall arbetar själv med patienten. Samverkan med annan personal på vårdcentralen, i kommunen och inom slutenvården är en stor del i arbetet liksom kontakt med anhöriga. Du kommer att ha möjlighet att delta vid regelbundna yrkesträffar med arbetsterapeuter inom primärvården i närsjukvårdsområdet.

Vill du, som arbetsterapeut, vara med i denna dynamiska process med nyskapande verksamhet, sök tjänst hos oss nu.

Kvalifikationer

Du är legitimerad arbetsterapeut. Eftersom du ska arbeta i team och samverka med olika verksamheter lägger vi stor vikt vid samarbetsförmåga, social kompetens och personlig lämplighet.

Tjänstgöringsgrad kan diskuteras mellan 60-100%. Vikariatet är fr o m 2017-11-27, 18 mån men med chans till förlängning.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.