Enhetschef psykaitriskt mottagningsteam i Rättvik

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Vuxenpsykiatrin i Dalarna är en samlad specialistverksamhet och tillhör division psykiatri inom Hälso- och sjukvården. Öppenvården är indelad i tre geografiska basenheter med slutenvårdskliniker i Säter och Falun.
Basenheten i norra och västra Dalarna har genomgått en omstrukturering där de basenhetsgemensamma enheterna i Mora är navet i organisationen och där ett komplett utbud inom specialistpsykiatrisk vård- behandling erbjuds personer som är i behov av denna vårdnivå. Inom basenheten finns dessutom tre psykiatriska mottagningsteam i Mora, Rättvik och Malung som är bemannade upp till sjuksköterskenivå.
Vi söker nu en enhetschef till mottagningsteamet i Rättvik
På mottagningen i Rättvik arbetar sjuksköterskor, skötare, medicinska sekreterare samt enhetschef. Läkare finns på mottagningen en dag per vecka.
Som enhetschef för mottagningsteamet har du det övergripande ansvaret för att leda och fördela omvårdnadsarbetet på mottagningen och att se till att patientarbetet genomsyras av delaktighet och gott bemötande. Du kommer att tillsammans med dina medarbetare ansvara för att patienter i behov av omvårdnadsinsatser får rätt vård i rätt tid.
Som enhetschef kommer du också att arbeta med personalfrågor, verksamhetsplanering och utvecklingsfrågor. Uppdraget innefattar ansvar för arbetsmiljöfrågor samt ett ekonomiskt ansvar. Du kommer också att ingå i basenhetens ledningsgrupp och samverkansgrupp tillsammans verksamhetschef och övriga enhetschefer inom basenheten. Du förväntas delta i det kliniska arbetet.

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska där vidareutbildning med inriktning psykiatri ses som meriterande, gärna med erfarenhet av öppenvårdspsykiatri.
Du förväntas ha god samarbetsförmåga, kunna prioritera och fatta självständiga beslut. Personlig lämplighet kommer att beaktas.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Körkort erfordras.

Tjänsten som enhetschef är ett förordnande på tre år och med en tillsvidareanställning i din grundprofession. Landstinget Dalarnas chefsutbildning är obligatorisk och planeras tillsammans med verksamhetschefen.
.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.