Samtalsterapeut/psykolog till VC Leksand

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Det här är en möjlighet för dig som är intresserad av att arbeta med människor med psykisk ohälsa i ett mindre arbetsteam i primärvården och i nära samverkan med andra tvärprofessionella yrkesgrupper.

Samtalsmottagningen är en enhet av flera på Leksands vårdcentral. Vi erbjuder råd- och stöd, bedömning och behandling för lindrig till måttlig psykisk ohälsa inom områden som depression, ångest, oro, stress, smärta sömnbesvär och krisreaktion riktat till vuxna.

Som en av mottagningens medarbetare kommer du att utföra bedömningar av psykisk ohälsa samt arbeta med psykoterapeutiska behandlingar som efter bedömning och överenskommelse kan ske individuellt, i grupp eller via internetbaserade behandlingsprogram.

Utifrån verksamhetens behov och egen kompetens har du stora möjligheter att påverka utvecklingsarbete inom samtalsmottagningens ramar.

Kvalifikationer

Du är psykolog, socionom, sjuksköterska, beteendevetare eller annan utbildning som bedöms likvärdig, samt vidareutbildning i grundläggande psykoterapi Steg 1 motsvarande 45 hp, inriktning KBT.
Vi är en liten grupp som värnar om ett gott och trevligt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Den aktuella anställningen är heltid med tjänstgöring vid Leksands Vårdcentral.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.