Underläkare (vik) till psykiatriska mottagningen Borlänge 50:2018:712 - Landstinget Dalarna

Underläkare (vik) till psykiatriska mottagningen Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Psykiatriska mottagningen i Borlänge söker dig som är legitimerad läkare alternativt avlagd läkarexamen och väntar på AT.

Arbetsuppgifter

Psykiatriska mottagningen i Borlänge tillhör basenhet Mellersta och Västerbergslagen inom division psykiatri. Mottagningen har till uppdrag att bedriva vuxenpsykiatrisk hälso- och sjukvård till befolkningen i Borlänge och Säters kommuner.

Mottagningens medarbetare har bred kompetens och består av olika yrkesgrupper som arbetar tvärprofessionellt tillsammans med våra patienter. Målgruppen är personer över 18 år, som har behov av specialistpsykiatriska insatser på grund av psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning.

Det finns även upparbetade nätverk och samarbetskontakter med psykiatrins slutenvård, kommunerna och övrig hälso- och sjukvård.

Som vik underläkare är detta en möjlighet att lära sig mer om psykiatri men också en uppskattad förstärkning i teamarbetet.
Arbetet består främst av mottagningsverksamhet, receptförskrivning och konsultation till övriga medarbetare.
Det finns alltid tillgång till äldre kollega i vardagsarbetet för råd, stöd och handledning.

Vi har ett väl utarbetat teamarbete kring patienterna där samarbete med andra yrkeskategorier är en viktig faktor.
Du deltar kontinuerligt i behandlings- och teamkonferenser.

Kvalifikationer

Du är legitimerad läkare alternativt avlagd läkarexamen och väntar på AT.

Vi ser medarbetarnas kompetens och engagemang som vår absolut främsta tillgång och strävar efter ett öppet klimat karaktäriserat av goda relationer - både mellan medarbetarna och gentemot våra patienter. God samarbetsförmåga och empati är därför viktiga personliga egenskaper.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.