Kurator/socionom, Kuratorsenheten Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Kuratorsverksamheten finns samlad i en gemensam enhet som bemannar de somatiska klinikerna vid lasaretten i Falun, Ludvika och Mora. Vi förser även länets sju palliativa team samt Mora Folkhögskola med kuratorskompetens. Vi är ca 20 medarbetare.

Kuratorn bidrar med det psykosociala perspektivet i hälso- och sjukvården innefattande intrapsykiskt, systemiskt och socialrättsligt perspektiv gällande patienter och anhöriga. Kurator arbetar med att stärka patienter och närståendes möjligheter att hantera yttre och inre påfrestningar i samband med sjukdom, skada eller kriser. Kurator träffar patienter och närstående inom den specialiserade
somatiska vården i enskilda samtal eller i grupp, deltar i teamarbete och patientskolor. Kuratorer deltar i/leder psykosociala ronder samt fungerar som psykosociala konsulter inom vården. Särskilt uppmärksammas våld i nära relationer, barn som närstående samt risk- och missbruk.

Arbetsuppgifterna är varierande och kan delas in i fyra olika områden;
. Mot patient och anhöriga; psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete, social information om samhällets olika stödfunktioner, bevaka att barnperspektivet alltid beaktas, ingå i länets PKL-organisation
. Mot övrig vårdpersonal; vara den psykosociala experten som medvetandegör övriga vårdgivare om den psykosociala situationens betydelse för den medicinska behandlingens resultat. Bidra till att psykosocial problematik inte medikaliseras
. Mot studenter och lärosäten; Ta emot studenter på verksamhetsförlagd utbildning, ta emot studiebesök
. Internt och externt utvecklingsarbete; delta i basenhetens och landstings- och regionövergripande utvecklingsarbeten

Kvalifikationer

Du är socionom med minst 2 års erfarenhet som kurator inom hälso- och sjukvård.
Kunskaper om våld i nära relation, barn som närstående samt risk- och missbruk. Du har ett eklektiskt förhållningssätt och är trygg i din yrkesroll.
Körkort erfordras.

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.