Verksamhetschef Habiliteringen, Division Psykiatri, Falun

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Landstinget Dalarnas Habilitering ingår i division Psykiatris organisation, och har som uppdrag att erbjuda stöd, utbildning, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning och deras närstående. Stödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.
Habiliteringen i Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet. Enheterna omfattar Barn och Ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering. Medarbetarna, bestående av 11 yrkeskategorier, samverkar i tvärvetenskapliga team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens.
Habiliteringen är inne i en spännande utvecklingsfas, med utveckling av olika nya arbetsmetoder och övergripande ledningssystem samt uppbyggnad av flera olika e-hälsotjänster.

Nu söker vi dig som vill leda och utveckla Habiliteringen Dalarna. I rollen som verksamhetschef är Du ansvarig för helheten av verksamhetens kvalitet, budget och personalansvar för över 100 medarbetare och Du har du stort inflytande för den framtida utvecklingen av Habiliteringen i hela Dalarna.

Arbetsuppgifter

Som verksamhetschef ansvarar du för att leda utvecklingen mot en mer evidensbaserad och effektiv vård- och behandling, men också förvalta det utvecklingsarbete som genomförts under senare år. Det tvärprofessionella samarbetet inom verksamheten och det externa samarbetet utanför verksamheten är centrala uppgifter i ditt arbete. Även utvecklingen av ledningssystem med systematisk egenkontroll och utvecklingen av goda processer är viktiga områden som du kommer att arbeta med.

I Habiliteringens uppdrag ingår att samverka med samhällets övriga stödfunktioner, internt gentemot vårdgrannar i Landstinget och externt i samarbete med Dalarnas 15 kommuner.

Din grundanställning är en tillsvidareanställning, heltid, i en för grundkompetensen relevant befattning. Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande, heltid, där nuvarande förordnandetid är fyra år med möjlighet till förlängning. Verksamhetschef har sin placering i Falun.

Landstinget Dalarnas erbjuder chefsutbildning för alla verksamhetschefer, en utbildning som planeras tillsammans med din chef.

Kvalifikationer

Du har en adekvat akademisk högskoleutbildning. Chefs- och ledarerfarenhet från uppdrag av liknande karaktär och storleksordning är värdefullt liksom erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation. Det är meriterande med yrkesbakgrund och chefserfarenhet inom hälso- och sjukvården.

Du är engagerad och intresserad av utvecklingsarbete i dialog med dina medarbetare och samverkanspartners. Du har analys- och beslutsförmåga och kan leda genom andra.

Det är viktigt att du är en god kommunikatör och har erfarenhet av ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor. Du har förmåga att representera Habiliteringen inom divisionen, men även externt genom deltagande i nationellt utvecklingsarbete.

Du har god förmåga att samarbeta och skapa ett gott arbetsklimat.

I Landstinget Dalarna är vi 8500 medarbetare som tillsammans jobbar för ett hälsosammare Dalarna! Vill du vara med på denna spännande resa?

Intervjuer och urval sker löpamde under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.