Samtalsterapeut till psykiatrimottagningen Mora

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsuppgifter

Är du leg. psykolog, sjuksköterska eller socionom med minst grundutbildning i KBT och intresserad av att utveckla den psykiatriska vården då kan du vara den medarbetare vi söker. Hos oss engagerar sig alla medarbetare i verksamhetsutveckling med patientsäkerheten i fokus. Vi arbetar kontinuerlig med att vidareutveckla vårt behandlingsutbud. För närvarande arbetar vi med implementering av nya rutiner för utredningsarbetet inom basenheten. Vi har också ett DBT-team samt gruppverksamhet i form av beteendeaktiveringsgrupper, ångestgrupper och ADHD-grupper. Det har också från årsskiftet 2016/2017 skett ett övertagande från vuxenhabiliteringen av patienter inom autismområdet både vad gäller utredning såväl som behandlande insatser. Inom det psykoterapeutiska området är vår strävan att erbjuda evidensbaserad behandlingsinsatser.

Arbetsuppgifterna består främst av:
Psykoterapibedömningar
Psykoterapeutisk behandling individuellt och i grupp
Samverkan intern och externt
I teamets uppdrag ingår också att implementera behandling med hjälp av internetbaserade metoder samt att vidareutveckla beroendevården.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitierad psykolog, sjuksköterska eller socionom med minst grundläggande psykoterapiutbildning, inriktning KBT. Har du tidigare erfarenhet och arbete inom specilistvårdspsykiatrin är detta meriterande.

Övrigt

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.