Sjuksköterska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inom Landstinget Dalarnas verksamheter tar vi emot ett stort antal studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från sjuksköterskeprogram, barnmorskeprogram och från specialistsjuksköterskeutbildning. VFU utgör en omfattande och viktig del i utbildningen

Studenter från sjuksköterskeprogrammet gör sin VFU inom primärvård, sjukhusvård, psykiatrisk vård och rehabilitering.

Ytterligare information hittar du i högerfältet.