Verksamhetsförlagd utbildning

Stäng

Kontakt

Petra Hedberg

Praktikplatssamordnare

023-49 03 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Här finns information till studenter och elever som gör praktiska utbildningsavsnitt inom Landstinget Dalarnas verksamheter så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Verksamhetsförlagd utbildning för dig som studerar

Landstinget tar varje termin emot många studenter och elever på arbetsplatsförlagd utbildning (APU), lärande i arbetet (LIA),verksamhetsförlagd utbildning (VFU), klinisk utbildning, klinisk praktik eller kanske bara kort och gott praktik. Här har vi valt att använda begreppet verksamhetsförlagd utbildning eller VFU för samtliga utbildningar. Fördelning och samordning av utbildningsplatser i verksamhetsförlagd utbildning sker via praktikplatssamordnare i samverkan med lärosäten och utbildningsanordnare.

Vår målsättning är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vår förhoppning är att du blir intresserad och vill återkomma till oss som medarbetare efter avslutade studier.