Praktisk arbetslivsorientering (PRAO)

Stäng

Kontakt

Ingela Nordanås Åsberg

HR assistent

023-49 06 26 Skicka epost

Kirsi Remonen

HR assistent

023-49 27 16 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Bild från Kompetenscentrum i samband med övning av att ta blodprov.Bild från Kompetenscentrum, studerande av svalj.Bild från Kompetenscentrum, studerande av svalj.Bild från Kompetenscentrum, praoelever tittar på operationsövning.Bild från Kompetenscentrum, praoelever tittar på operationsövning.Bild från Kompetenscentrum, praoelever tittar på operationsövning.Bild från Kompetenscentrum, praoelever tittar på operationsövning.Bild på praoelever som övar ta sig fram med rullstol.

Syftet med PRAO är att ge elever i årskurs 8 och 9 inblick i de olika yrken som finns inom Landstinget Dalarnas olika verksamheter. Vårt mål är att PRAO dagarna ska vara ett stöd för eleven inför kommande studie- och yrkesval.

Från och med hösten 2013 erbjuder vi i Landstinget Dalarna skolor i Borlänge- och Falu kommun återkommande PRAO dagar, en gång per termin. Vår målsättning är att i framtiden kunna erbjuda PRAO på flera orter i länet.

Som PRAO elev får du information om Landstingets organisation, innebörden av tystnadsplikt, vikten av en god vårdhygien och en patientsäker vårdmiljö. Du får möta vårdpersonal och annan personal som finns för att vården ska fungera, som ex. personal från kostservice, bevakning, varuförsörjning, städ, sterilcentralen, laboratoriemedicin, medicinsk teknik & IT. Du får gå på studiebesök i några olika verksamheter samt prova på arbetet som vårdpersonal i en simulerad utbildningsmiljö.