Praktisk Tjänstgöring för Psykologer (PTP)

Stäng

Kontakt

Lena Öjehagen

PTP-studierektor 072-554 83 53 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Studierektor PTP-programmet

Med start i februari erbjuder vi vår andra omgång med fasta PTP-platser inom psykiatri och primärvård. PTP-psykologerna får möjlighet att följas åt under hela året, och efter ett halvår kommer ytterligare åtta PTP-kollegor att börja.

Få bred erfarenhet av psykologyrket och möjlighet att specialisera dig

Som PTP-psykolog hos oss får du möjlighet att specialisera dig inom verksamheten där du är anställd samtidigt som arbetsuppgifterna planeras utifrån att du ska få en allsidig och bred erfarenhet av psykologyrket. Genom studiebesök och auskultationer i vårt PTP-program får du också goda möjligheter till en bred insyn i landstingets olika verksamheter, även där vi inte har PTP-platser.

Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta både individinriktat och övrigt psykologarbete, enligt föreskrifter från Socialstyrelsen. Du får stöd av din handledare och chef som finns inom den verksamhet där du är anställd.

PTP-psykologerna blir ett sammansvetsat gäng

Ni har gemensam introduktion tillsammans med studierektor, handledare och chefer. Du har möjlighet att lära känna de andra PTP-psykologerna och ni följs åt under året med regelbundna seminarier och gruppdiskussioner.

Vi har kvalitetssäkrat PTP-platserna

Vår studierektor Lena Öjehagen finns nära tills hands för att säkerställa en hög kvalité på programmet och bidra med stöd och råd. Alla PTP-platser är kvalitetssäkrade. Det innebär att din arbetsplats måste uppfylla särskilda kvalitetskriterier för att ta emot PTP-psykologer.

Efter avslutad PTP-tjänstgöring finns goda möjligheter till fast anställning.

Här berättar Lena Öjehagen, studierektor om PTP-programmet!

Vi söker PTP-Psykologer till följande verksamheteter våren 2019

  • Barn- och ungdomspsykiatrin i Falun
  • Barn- och ungdomspsykiatrin i Borlänge
  • Vuxenpsykiatrin i Mora
  • Vuxenpsykiatrin i Borlänge
  • Vuxenpsykiatrin i Ludvika
  • Habiliteringen i Mora
  • Vårdcentral Gagnef
  • Vårdcentral Avesta inom mödra-barnhälsovården

Läs mer om verksamheterna som erbjuder PTP-platser.

Ta del av förmåner som träningslokaler och friskvård

Som PTP-psykolog har du rätt till alla förmåner för anställda i Landstinget Dalarna. Bland annat erbjuder vi egna träningslokaler och aktivitetsbidrag för friskvård. Du har möjlighet att simma gratis vid utvalda badanläggningar runt om i Dalarna. Vi har flera aktiva personalklubbar, bland annat inom idrott, friskvård och konst.

Välkommen att söka PTP hos oss!