Simuleringsträning

Stäng

Kontakt

Kompetenscentrum

Falu lasarett Psilanders väg, hus 19, plan 6 791 82 Falun 023-49 03 02 kompetenscentrum.falun@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Övningstillfälle med docka i Kompetenscentrums regi.

Simulering är ett sätt att, så långt som möjligt, återskapa verkligheten i en kontrollerad miljö. Det kan t.ex. vara en klinisk situation där "patienten" är simulator. Simulering ger personal inom olika professioner möjligheter att öva verklighetstrogna händelser tillsammans i säker miljö.

Metodövningar vävs samman med träning i olika färdigheter som teamträning, kommunikation och beslutsfattande. För att simuleringen ska ge bäst utbyte krävs att deltagarna är aktiva, visar respekt för varandra och lever sig in i situationen. Simuleringen leds av en instruktör som guidar teamet genom scenariot och vid återkopplingen. Övningarna filmas för att användas vid återkoppling och reflektion.

För att alla ska känna en trygghet i lärandet och efterförjande återkoppling har alla som deltar tystnadsplikt om det som görs och sägs.