Hjärt- och lungräddning - HLR

Stäng

Kontakt

Kompetenscentrum

Falu lasarett Psilanders väg, hus 19, plan 6 791 82 Falun 023-49 03 02 kompetenscentrum.falun@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Andningsmask hålls över dockas mun och näsa.

Varje år drabbas fler än 15 000 svenskar av plötsligt oväntat hjärtstopp.

  • 2/3 av alla hjärtstopp sker utanför sjukhus.
  • Om du drabbas är du helt beroende av dina medmänniskors insats, du kan räddas till livet men varje minut är livsviktig.
  • Chansen för överlevnad ökar 2-3 gånger om hjärt-lungräddning (HLR) startas i väntan på ambulans

Inom landstinget Dalarna finns en HLR organisation som arbetar med utbildning och fortbildning inom hjärt- och lungräddning för medarbetare inom Landstinget Dalarna.

HLR arbetet styrs av internationella riktlinjer.

För träning och utbildning finns HLR-rum med utrustning på sjukhusen i Avesta, Falun, Ludvika och Mora.